Najdete nás

ZŠ Purkrabka - privat

Třídní učitelka budoucí 1. třídy Eva Dvořáková se představuje

Eva Dvorakova

Evo, na úvod prosím pár slov o Tobě...

Mé dětství je zahrada se vzrostlými stromy místo prolézaček, rybníky jako koupaliště nebo kluziště, prázdniny v lesích na skautském táboře nebo babiččina půda vonící senem. Až díky studiu jsem se přesunula z rodného Posázaví do Prahy. Příroda je však pro mě stále ideálním místem pro odpočinek, relaxaci, doplnění energie a inspiraci. S rodinou v ní trávíme většinu svého volného času. Čeho se neumím vzdát? Pohybu. Kromě turistiky se s nadšením věnuji cyklistice, lyžování a volejbalu. Celým životem mě provází hudba. Začala jsem hrou na klavír, později přidala základy kytary. V současnosti se věnuji sborovému zpěvu.

Jaké jsou Tvé dosavadní pedagogické zkušenosti ?

Po absolvování Pedagogické fakulty UK oboru Učitelství pro 1. stupeň jsem působila šest let jako třídní učitelka a měla možnost pracovat s dětmi napříč všemi ročníky prvního stupně. Proběhla spousta pokusů, hledání, objevování a vyvracení nebo potvrzování teorií získaných studiem. Bavil mě ten dynamický a stále se vyvíjející proces. Byla jsem vnímána jako ta, která využívá metod alternativní pedagogiky. Nebyl to můj cíl. Chtěla jsem jen pracovat smysluplně a efektivně. Postupně jsem si uvědomila, že mé představy se shodují s alternativními přístupy, proto jsem se o ně začala více zajímat. Velkým zdrojem inspirace jsou mi také naše dvě děti, které mi otevírají další obzory ve vnímání jejich světa a učí mě trpělivosti. Dokazují, že všechno má svůj čas.

Které metody výuky jsou Ti blízké, co se týká například čtení a osvojování si matematického myšlení?

Ve výuce čtení upřednostňuji genetickou metodu, která je pro žáky motivující tím, že mohou brzy číst smysluplné texty. Varianty jednotlivých písmen jsou jim předkládány postupně v přirozené návaznosti.

Protože do světa matematiky a její didaktiky mě během studia uváděl pan profesor Hejný, velmi sympatizuji s jeho pojetím, které staví na zkoumání, vyvozování a objevování. Díky němu jsem si začala uvědomovat, jak důležité je poznávání na základě vlastní zkušenosti.

Čím Tě Purkrabka oslovila, že ses rozhodla spojit právě s ní svou další kariéru?

Purkrabka mě nadchla svou poklidnou a přátelskou atmosférou, partnerským přístupem k dětem i dospělým a velkou variabilitou a otevřeností v hledání různých možností v cestě za vzděláním.

Co je pro Tebe v učitelské práci důležité?

V práci s dětmi se mi velmi osvědčilo uplatňování komunikačních kruhů, kde se učíme schopnosti vzájemného naslouchání. Ráda zařazuji aktivity v týmech nesoutěžního charakteru, které učí děti spolupráci, toleranci, umění hledat kompromis a učit se navzájem. Každá aktivita by měla mít svůj smysl a návaznost na další práci. Dětem předkládám otázky a úlohy, jejichž řešení vede k samostatnému objevování zákonitostí a pravidel. Vlastní zkušenost je nezastupitelná. Věřím, že vzdělání nespočívá jen v osvojování nových poznatků, ale také v rozvoji osobnosti dítěte jako jedinečné bytosti, s vírou ve vlastní síly a respektem a úctou k ostatním lidem.