Najdete nás

ZŠ Purkrabka - privat

Třídní učitel pro 1. třídu od srpna 2020

slider ucitel

Kdo jsme:

Jsme malá přátelská prvostupňová škola v krásném prostředí barokního statku. Učíme jinak a úspěšně již sedmý rok. Vycházíme z pedagogických přístupů orientovaných na člověka. Naším cílem je všestranný rozvoj a kultivace osobnosti. Hodnotami pracovními i životními jsou pro nás: vzdělání a kulturní tradice, vzájemný respekt a solidarita, svoboda, otevřenost a odpovědnost, pravda a smysluplnost.

Přistupujeme k dítěti s respektem k jeho individualitě a vývojové fázi, podporujeme přirozenou vnitřní motivaci. Využíváme funkční pomůcky, osvědčené ale i inovativní metody jako jsou Hejného matematika, účelné metody výuky čtení a psaní, systematický rozvoj čtenářské gramotnosti aj. Vzděláváme také zážitkově, činnostně, projektově a v souvislostech ve škole i mimo ni. Pořádáme vhodné poznávací exkurze a výlety. Pravidelně trávíme čas nejen pohybem ve školní zahradě a v přírodě.

Vytváříme bezpečné a stabilní prostředí. Rozvíjíme sociální a komunikační dovednosti, schopnosti empatie, konstruktivní spolupráce a sebereflexe. Vedeme děti k pracovním návykům, ke schopnosti překonávat překážky a k ohledu na druhé i na sebe sama. Podporujeme růst samostatnosti, odpovědnosti a zdravého sebevědomí. Hodnotíme slovně, využíváme principy formativního hodnocení. Spolupracujeme s rodinou – chápeme její klíčovou úlohu ve vývoji dítěte.

Inspirací jsou pro nás humanistické pedagogické směry se silnou inspirací waldorfským pojetím, tzn. bezpodmínečné přijímání dítěte, rozvíjení estetického citu, racionální využívání moderních technologií, prožívání rituálů, sepětí s přírodou v souladu s cyklem roku a slavení tradičních slavností a svátků.

Nabízíme nadstandardní finanční ocenění a zaměstnanecké benefity – podporujeme osobnostní a profesní růst pedagogů, dbáme na psychohygienu aj.  

 

Co budete dělat:

 • povedete třídu s max. počtem 16 dětí, budete mít zodpovědnost za uskutečňování vzdělávacího programu
 • budete uplatňovat své pedagogické umění a nápady v široce vymezeném rámci koncepce školy
 • budete organizovat výukové programy pro svou třídu ve škole i mimo ni
 • budete hodnotit práci žáků a dávat jim a jejich rodičům průběžnou zpětnou vazbu, čeká vás pravidelná komunikace s rodiči
 • pečovat s dětmi i dospělými o vzájemné vztahy
 • budete spolupracovat s kolegy na společných výukových projektech, sdílet zkušenosti, dávat a dostávat zpětnou vazbu, budete si užívat podpory členů týmu
 • budete se podílet na přijímání dětí a utváření nové 1. třídy (duben 2020)

 

Co potřebujete:

 • mít upřímný zájem o děti a vzdělávání a pedagogické zkušenosti s věkovou kategorií 1. stupně ZŠ
 • být vyzrálou, tolerantní, komunikativní a empatickou osobností s týmovým duchem
 • mít chuť se všestranně realizovat - intelektuálně, umělecky, pohybově...
 • vysokoškolské vzdělání nejlépe pedagogického směru nebo ochotu si odpovídající vzdělání doplnit
 • mít potřebu se dále vzdělávat a rozvíjet

 

 

Je to místo stvořené pro Vás?

Těšíme se na Váš strukturovaný životopis do 14. února 2020!

E-mail ředitele: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tel. 725 110 264