PODSTATA

Založením Klubu rodičů na podzim 2014 škola vytvořila „oficiální“ prostor pro aktivity rodičů dětí navštěvujících ZŠ Purkrabka. Jedná se o činnost prospěšnou pro rozvoj společenského života kolem školy i jejího zázemí, což je v konečném důsledku pozitivní i pro dotváření přátelského a příjemného prostředí pro vzdělávání našich dětí. 

 

CÍLE

 • Obohatit se navzájem společnými aktivitami (nápadům se meze nekladou :-).
 • Podpořit organizaci slavností během roku ve spolupráci se školou.
 • Podpořit ostatní dobrovolnické aktivity pro školu (dle chuti, síly, času a energie každého člena).

 

ČLENSTVÍ

 • Pro členy Klubu rodičů není žádná aktivita povinná, vše je postaveno na dobrovolnosti.
 • Každý rodič dítěte v ZŠ Purkrabka je automaticky jeho členem (v souladu s tím, že škola původně založená rodiči, předpokládá zájem i účast dalších rodičů na dění ve škole a kolem ní).

 

NÁPLŇ

Jakými aktivitami si my, rodiče dětí ZŠ Purkrabka, Klub naplníme, záleží hlavně na nás samotných :-).

 

Příklady funujících aktivit:

 • Rodičovské/tematické večery - každý rodič může pro ostatní v Purkrabce uspořádat zajímavou přednášku svou nebo kamaráda, známého. Je možné pozvat i zajímavého externistu, dovolí – li to finance (tzn. rozumné vstupné, popř. dotace z fondu Klubu rodičů). Tematické večery jsou primárně určené pro rodiče dětí ze ZŠ Purkrabka, ale mohou být i veřejné.
 •  Tvořivé večery/dílničky - setkání maminek u ručních prací pro výzdobu Purkrabky, pro jarmarky, pro radost…
 • Komunitní akce propojující školu a obec, například - Jarmark ve Škvorci, Drakiáda, Dýňová slavnost, atd.
 • Sbor rodičů ZŠ Purkrabka – příprava na hudební doprovod při slavnostech školy.
 • Dobrovolná pomoc při slavnostech a jarmarcích - organizační zajištění, občerstvení, obsluha stánků, dílničky, úklid
 • Dobrovolná pomoc škole - při pracích náročných na fyzickou sílu většího počtu lidí, např. úprava terénu na školní zahradě, výstavba altánu, prázdninový úklid…
 • Materiální a finanční pomoc škole - výtěžky z jarmarků – prodej výrobků vyrobených při společných dílnách. Žádosti o dotace pro školu (firemní dárcovství, nadace, fondy EU apod. (kdo z rodičů sleduje a umí)).

 

Dalším nápadům se meze nekladou...

Neváhejte prosím s konkrétními návrhy, zasílat je můžete kdykoliv...

 

KONTAKT NA KLUB RODIČŮ

e-mail:   krpurkrabka@gmail.com

Z této emailové adresy také posíláme pozvánky na akce Klubu, výzvy a prosby o pomoc s organizací těchto akcí nebo slavností školy, pro jejichž zvládnutí je potřeba zapojení rodičů.

 

ORGANIZACE

Klub má své volené zástupce, kteří komunikují v případě potřeby se zástupci školy a s ostatními rodiči - členy Klubu:                

 

Klubový zástupce  X. třídy

 • Každá třída má svého zástupce, který se podílí na koordinaci aktivit Klubu rodičů s ostatními zástupci tříd i tematických kruhů (viz níže) a zprostředkovává komunikaci mezi těmito nejaktivnějšími členy KR a ostatními rodiči.
 • Klub rodičů společně koordinuje 5 zástupců (1. – 5. třída),  (tj. ve školním roce 2015/2016 jsou to 3 zástupci).
 • Zástupce třídy je dobrovolníkem, kterého baví komunikovat s ostatními rodiči, informovat o konaných akcích a spolupracovat na koordinaci celoroční činnost Klubu rodičů.
 • Zástupce z 3. třídy dohlíží na to, aby nová třída měla nejpozději na konci září svého klubového zástupce (v případě více zájemců proběhne ve třídě volba).
 • Rodiče nahlašují své nápady na aktivitu zvolenému zástupci třídy nebo na emailovou adresu Klubu rodičů.
 • Princip „jeden zástupce z každé třídy“ zajišťuje kontinuitu činnosti Klubu rodičů i po odchodu žáků posledního ročníku naší základní školy na další stupeň vzdělávání. 

Zástupci tříd pro školní rok 2016/2017

1.    třída: ??? momentálně hledáme

2.    třída: ??? momentálně hledáme

3.    třída: ??? momentálně hledáme

4.    třída: ??? momentálně hledáme

 

Tématické kruhy

Kluboví zástupci na začátku školního roku iniciují přihlášení rodičů do tematických kruhů s jejichž organizací by rádi pomohli (pokud nějaké třídě v září chybí klubový zástupce, není to překážka pro ostatní rodiče, aby se zatím hlásili do vyhlášených tematických skupin („kruhů“).

 

Nyní fungují tyto kruhy:

 • Rodičovské večery
 • Tvořivé dílny
 • Sbor rodičů (hudební doprovod slavností)
 • Pomoc škole se slavnostmi a jarmarky + s dalšími lokálními akcemi
 • Mamavajn… aneb i mámy rády Víno A Jiné Nápoje :-).

 Další kruhy se mohou přidat dle návrhů a zájmu rodičů, mohou vznikat i dočasně na bázi společných projektů rodičů a školy.
Rodičovské večery

V loňském roce se uskutečnily 3 rodičovské večery – 2 x téma slavností a rytmu roku s Táňou Smolkovou (1. a 2. pololetí) a Pozitivní myšlení s Monikou Stehlíkovou. Dále jsme zorganizovali nedělní kurz zdravého vaření s Annou Vomáčkovou. Letos například chystáme zábavný taneční country večer, kurz pánevního dna a ochutnávku intuitivní pedagogiky s Peterem Živým.

O tento kruh se zatím společně starají kluboví zástupci.

 

Tvořivé dílny

Rukodělné tvořivé dílny pro maminky se již stávají u nás ve škole tradicí před adventním i velikonočním jarmarkem. Výrobky se pak prodávají společně na stánku s výrobky našich dětí a zvýší tržbu za jejich snažení.

Kruh vede: Eva Hölgye, maminka z 2. třídy, tel. 601 551 955

 

Sbor rodičů (hudební doprovod slavností)

 V loňském roce jsme založili sbor rodičů, který se realizuje hlavně jako hudební doprovod slavností. Už jsme vyzkoušeli i společné vystoupení s dětmi. Sbor je otevřený všem rodičům, kteří rádi zpívají (znalost not není nutná J) nebo hrají na nějaký hudební nástroj.

Kruh vede: Rita Vavrdová, maminka z 3. třídy, tel: 602 335 099

 

Slavnosti a další komunitní akce ve Škvorci a okolí

Koncepci školních slavností zastřešuje škola. Některé školní akce jsou však více organizačně náročné a k jejich úspěšnému průběhu je potřeba zapojení mnoha rodičů. Pokud jich velká část může zareagovat na prosby o pomoc, které pravidelně přicházejí od klubových zástupců, pak se krásně rozloží síly mezi nás a je radostí si takové akce společně užít.

Pomoc škole společně organizují a s ostatními rodiči zajišťují kluboví zástupci.

 

Mamavajn… aneb i mámy rády Víno A Jiné Nápoje :-).

Jednou za čas, tak trochu nepravidelně, dle zájmu a kalendáře ostatních akcí, si maminky (za ochotné pomoci tatínků :-) ) udělají volný večer, a kdo má čas a chuť, může přijít popovídat si, seznamovat se a družit… Tato aktivita neprobíhá v Purkrabce a v rámci vstřícnosti k různým bydlištím našich rodin bychom rády vyzkoušely i kvalitu pohostinských služeb v okolí :-).

Naše pedagožky jsou rovněž vítány :-)!

Kruh vede: Jana Grohmannová, maminka z 1. třídy, tel. 607 244 530

 

Kalendář akcí Klubu rodičů

 • Do 30. 10. každého školního roku vzniká hrubý plán akcí Klubu rodičů na první pololetí školního roku (potvrzený ředitelem školy i pronajímatelem budovy). Na druhé pololetí vzniká plán do 31.1.  Jeho vznik koordinují s „kruhy“ a školou kluboví zástupci tříd.
 • Tento kalendář je průběžně upřesňován (konkrétní čas) a rozšiřován dle zájmu ostatních rodičů a kapacity školy akce umožňovat a ochotou pronajímatele podporovat větší počet akcí mimo hodiny běžného provozu školy.
 • Do kalendáře akcí Klubu rodičů nespadají slavnosti konané z iniciativy školy, z nichž některé probíhají v rámci dopolední výuky a jiné se slaví odpoledne společně s rodiči. Jedná se o Michaelskou slavnost, Svatomartinskou slavnost, Adventní spirálu, Vánoční jarmark, Masopust, Vynášení Morany, Velikonoční jarmark, Otevírání studánek a Svatojánskou slavnost.

 

Schůzky

 • Společná setkání klubových zástupců tříd probíhají za účelem koordinace činnosti Klubu rodičů dle potřeby. Ostatní „hlavní kontakty kruhů“ jsou na těchto schůzkách též vítáni.

Klub funguje stejně jako škola na principu otevřené komunikace, sdílení, přátelské atmosféry, týmové spolupráce…

 

Financování akcí Klubu rodičů

Výtěžek z jarmarků (resp. jeho část)

1/5 z tržeb z jarmarku (za občerstvení a z „desátku“ za stánky) připadá do fondu Klubu rodičů. Většina tržeb z jarmarků jde tedy přímo na školu a děti.

Z fondu přispíváme na různé zajímavé akce pořádané Klubem rodičů. Stará se o něj, resp. o pokladnu, Irena Ondrušová, maminka z 1. třídy, tel: 777 305 906.                                                        

 

Vstupné

U menších akcí je dobrovolné, na ostatních událostech jako jsou přednášky, semináře, kurzy apod. si účastníci hradí odpovídající vstupné, sleva na něm může být podpořená samotným lektorem nebo dotací z fondu Klubu rodičů.