• ZÁKLADNÍ INFORMACE

Základní škola Purkrabka ve Škvorci

Soukromá základní škola Purkrabka se nachází v obci Škvorec (35 km východně od centra Prahy) v barokní budově bývalého purkrabství (odtud původní historický název Purkrabka) naproti zámku v ul. Smiřických 2.

V září 2013 jsme otevřeli první třídu a postupně každý rok otevíráme další, až budeme mít pět tříd v jednotlivých ročnících celého prvního stupně. 

Zřizovatelem školy je obecně prospěšná společnost Purkrabka.


 • FILOZOFIE VÝUKY

Výuka se opírá o metodiku RVP (rámcový vzdělávací program) pro základní školy, rozšířené o principy „školy hrou“, waldorfského způsobu vzdělávání a dalších alternativních směrů.

Nabízíme kvalitní malou školu s přátelskou rodinnou atmosférou.

Co je pro nás při vzdělávání důležité?

 • podpora vlastního zájmu žáka, jehož přirozená zvídavost je základem učebního procesu
 • důraz na profesní i lidskou kvalitu našeho pedagogického týmu
 • individuální přístup k žákům
 • systém slovního hodnocení
 • podpora učení v souvislostech - projektová výuka v blocích, průřezová mezipředmětová témata
 • důraz na harmonický rozvoj osobnosti, orientovaný nejen na výkon a intelektuální rozvoj, ale i na podporu tvořivosti, smyslu pro krásu, umění spolupráce, kritického myšlení atp.
 • možnost spolupráce žáků na pedagogickém procesu (např. příprava části výuky pro ostatní žáky a snaha látku vysvětlit)
 • rozvoj umění komunikovat (divadla, diskuse, prezentace školy apod.)
 • partnerství rodina - škola
 • podpora cesty ke zdravému životnímu postoji a životnímu stylu
 • encyklopedické knihy, bohatá nabídka učebních textů, beletristická knihovna, internet jako zdroje dalších informací
 • začátek školy v 8:30 hod
 • délka a obsah hodin je určovaná učitelem (nepotřebujeme zvonění)
 • upřednostňujeme fantazii, volnost, účelnost a potřebnost před drilem, úpravou, rychlostí a mechanickým memorováním


 • ŠKOLNÉ

Škola je součástí systému základních škol akreditovaných Ministerstvem školství ČR s možností uplatňovat nárok na státní dotace.

Školné (částka hrazená rodiči) pro školní rok 2016/2017 činí 4500 Kč měsíčně na žáka (zahrnuje školní výuku a družinu pro všechny čtyři ročníky) a je stanoveno s ohledem na pokrytí nutných nákladů potřebných k zajištění kvalitní výuky. 

Zřizovatelem školy je nezisková organizace a škola funguje z finančního hlediska na stejném principu.