Najdete nás

ZŠ Purkrabka - privat

Filosofie výuky

OBJEVOVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ, VZDĚLÁVÁNÍ JE RADOST

Co v naší škole podporujeme:

 

 • harmonický rozvoj osobnosti: intelektuální rozvoj, tvořivost, smysl pro krásu, umění spolupráce, komunikace, kritické myšlení, pozitivní vztah k hudbě, pohybu, manuální zručnost atp.

 • partnerský přístup

 • přirozenou zvídavost dětí, která je základem učebního procesu

 • vlastní zájem, vnitřní motivaci

 • individuální přístup

 • práci s chybou jakou cestou za poznáním

 • učení v souvislostech, projektové dny, mezipředmětová témata

 • kritické myšlení

 • radost z vlastního objevování

 • zážitkovou pedagogiku

 • skupinovou i samostatnou práci

 • výlety a výjezdy

 • vztah k přírodě, pohyb a pobyt venku, tvoření z přírodních materiálů

 • zdravý životní styl

 • vztahy ve společenství třídy

 • partnerství rodiny a školy

 

Co u nás nenajdete:

Tlak na výkon, sběratelství známek, důraz na frontální výuku, dril, memorování, odměny a tresty, poznámky, zvonění...