ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

VÝUKA:

Zahájení vyučování :   1.9.2016 
Ukončení 1. pololetí:   31.1.2017
Ukončení školního roku:   30.6.2017

PRÁZDNINY:

podzimní:   26. – 28. 10. 2016
vánoční:   23. 12. 2016 – 2. 1. 2017  (vyučování začne v úterý 3.1.2017)
pololetní:   3. 2. 2017
jarní:   13. – 19. 2. 2017
velikonoční:   13. – 17. 4. 2017

DNY ŘEDITELSKÉHO VOLNA:
21. 10. 2016
24.-25. 10. 2016
18. 11. 2016

komunitní akce:

Vánoční jarmark:   17. 12. 2016
Velikonoční jarmark:  1. 4. 2017


úvodní TŘÍDNÍ SCHŮZKY

1. třída -   6. 9. 2016 od 17 hodin
2. třída - 22. 9. 2016 od 17 hodin
3. třída - 20. 9. 2016 od 17 hodin
4. třída - 19. 9. 2016 od 17 hodinKONZULTAČNÍ HODINY, tripartitní setkání

1. pololetí - 1. a 2. třída - 7. - 11. 11. 2016
1. pololetí - 3. a 4. třída -
 21. - 25. 11. 2016

2. pololetí - 1. a 2. třída - 3. - 7. 4. 2017
2. pololetí - 3. a 4. třída -
 24. - 28. 4. 2017


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:

2. 12. 2016

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA K ZÁPISU:

29. 3. 2017 od 18 hodin


UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK DO 1.ROČNÍKU

31. 3. 2017


ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU:

1. termín - 7. 4. 2017
2. termín - 8. 4. 2017
náhradní zápis - 11. 4. 2017
(Pozn. Ve znění zákona č. 178/2016 Sb., s účiností ke dni 1.9. 2016 se přesouvá možný termín zápisů na období od 1.4. do 30.4.)


slavnosti a další plánované akce školy v čase mimo vyučování

Dýňování - 20. 10. 2016 od 15:30 hodin
Martinská slavnost - 10. 11. 2016 od 17:00 hodin
Adventní spirála - 26. 11. 2016
Masopust - 28. 2. 2017
Noc s Andersenem - 21. 4. 2017
Svatojánská slavnost - 23. 6. 2017


škola v přírodě

27. 5. - 2. 6. 2017