Přijímací řízení a kritéria pro přijetí dětí do Základní školy PURKRABKA

(pro školní rok 2017/18)

 

1) Vážným zájemcům o přijetí do Základní školy Purkrabka doporučujeme navštívit Den otevřených dveří dne 2. 12. 2016, kde se budete moci seznámit s pedagogickou koncepcí školy, naším týmem, organizací výuky a provozními záležitostmi školy. Je možné se rovněž předem přihlásit na shlédnutí vyučovací hodiny v některé ze tříd (registrace zde). Vzhledem k velkému počtu zájemců, které z kapacitních důvodů nemůžeme k naší lítosti každoročně uspokojit, doporučujeme před podáním přihlášky zvážit, zda se koncepce naší základní školy shoduje s vaším očekáváním, hodnotami a postoji ke vzdělávání dětí.


2) Přihlášku dítěte k zápisu do Základní školy Purkrabka si můžete stáhnout zde (Formulář ke stažení ZDE). Přihláška k zápisu je podkladem pro pozvání k zápisu (vyplnění a zaslání přihlášky je podmínkou zařazení do přijímacího řízení). Přihlášku je nutné podat nejpozději do pátku 31. 3. 2017 (rozhodující je datum doručení), a to buď poštou na adresu ZŠ Purkrabka, Smiřických 2, 250 83 Škvorec; osobně do poštovní schránky ZŠ Purkrabka nebo emailem na adresu vedeni@skolapurkrabka.cz (naskenovanou přihlášku s podpisem).


3) Informativní schůzka před zápisem, na níž rodiče seznámíme zejména s průběhem zápisu se uskuteční ve středu 29. 3. 2017 od 18:00 hod. v budově školy. Informativní schůzku doporučujeme navštívit bez dětí.

4) Kvůli legislativní změně se tradiční termín zápisu z období leden/únor přesouvá na měsíc duben. Zápis do 1. třídy se uskuteční v pátek 7.4. 2017 (od 15:00 hod.) a v sobotu 8.4. 2017 (od 9:00 hod.). Přihlášené děti rozdělíme do menších skupin a pozveme je na stanovenou hodinu. S konkrétním časem zápisu vás budeme kontaktovat nejpozději ve středu 5. 4. 2017. Během hodinového programu s učitelem bude posouzena školní zralost a připravenost budoucích prvňáčků.

Na zápis s sebou prosím vezměte:
• rodný list dítěte,
• občanský průkaz zákonného zástupce,
• originál přihlášky, pokud jste zaslali pouze kopii emailem,
• přezůvky pro děti.

5) Součástí zápisu budou také individuální pohovory s rodiči, jejichž termín s vámi individuálně domluvíme.

6) Náhradní zápis pro děti, které se nemohly zúčastnit žádného z výše uvedených termínů, se uskuteční v úterý 11. 4. 2017 od 17:00 hod.

7) Při rozhodování o zařazení dítěte do ZŠ Purkrabka vycházíme ze souhrnu kritérií, jejichž cílem je vytvoření vyvážené a harmonické skupiny dětí. Za účelem vytvoření takové skupiny přiměřeně přihlížíme zejména k věku a školní zralosti dítěte, dále k tomu, zda má dítě sourozence v Purkrabce a v neposlední řadě je pro nás například důležité, jaká očekávání mají rodiče dítěte od vzdělávání v ZŠ Purkrabka.

8) Výsledek zápisu zveřejníme na webových stránkách školy nejpozději ve středu 19. 4. 2017. Nepřijaté uchazeče budeme informovat písemně doporučeným dopisem, který bude odeslán nejpozději v úterý 25. 4. 2017.


9) Konečným krokem celého procesu u přijatých dětí je podepsání smlouvy o vzdělání. Termíny podepsání smlouvy budou dohodnuty individuálně.