•  ŠKOLA JE NA SVĚTĚ

9.08.2013

Kolaudace proběhla úspěšně

Všem rodičům a přátelům naší školy Purkrabka s velkou radostí oznamujeme, že kolaudace, která se konala v úterý 6. srpna, proběhla velmi úspěšně a již nestojí nic v cestě tomu, abychom se těšili na příchod našich prvních školáků. Velký dík patří především investorům, rodině Zvolských a Montoya, a všem rodičům, kteří se aktivně zapojili do budování společného díla.

Pro školáky je připravena prostorná třída, jejíž světlo umocňují zabudované speciální světlovody, dále pak šatna, hernička, družina a jídelna. Nad vstupem do budovy je pověšen malovaný štít s logem školy, který úhledně souznívá s opravenou fasádou barokní budovy.

V současné době pro děti připravujeme zájmové kroužky dvou s námi spolupracujících pedagogů – výtvarnou dílnu Darinky Mareš Giljanovič a zálesácký kroužek Michala Stibora. O jejich podrobné náplni se dozvíte v krátkém čase. Zároveň na září připravujeme slavnostní setkání pedagogů, rodičů a dětí na zahájení školního roku, na které vás srdečně zveme. O přesném datu vás budeme včas informovat. Sledujte prosím naše webové stránky.

Těšíme se na Vás!              

 

Fotografie školních prostor naleznete zde


  • ZŠ PURKRABKA VE ŠKVORECKÉM DVOŘE

13.07.2013

Ohlédnutí za setkáním

ZŠ Purkrabka a rodinného centra Škvorecký dvůr

Dne 18. června uspořádala škola Purkrabka pohádkový a hudební podvečer ve spolupráci s rodinným centrem Škvorecký dvůr. Program probíhal v prostorách Škvoreckého dvora na Masarykově náměstí ve Škvorci. Děti, které se společně se svými rodiči tohoto setkání zúčastnily, zhlédly v jurtě divadelní představení Tuldeča, Valdeča a lidojedi, a poté se pod vedením hudebníka Petra Šušora ponořily do rytmů jeho rozmanitých bubnů a bubínků. Kdo měl zájem vyrobit si lapač snů nebo namalovat si postavičky, s nimiž se setkal během divadelního představení, nepřišel zkrátka. K dispozici byly nejen pastelky, ale také šikovné ruce Vlaďky Burianové a dalších maminek ze školy Purkrabka, které dětem při výrobě a malování pomáhaly. Paní Zuzana Dočekalová, majitelka a jedna z „tet“, jež pečují o děti v rodinném centru, připravila vynikající pohoštění. Mohli jste si pochutnat na nejrůznějších koláčcích, mezi nimiž vévodily vázané koláčky z lístkového těsta plněné chlazenou banánovou náplní. Před velkým horkem jsme si odpočinuli ve stínu stodoly a děti se ochladily ve zdejším bazénu. Ačkoliv bylo toho dne snad největší horko, všichni jsme si program velice užili.


Text a foto Pavlína Brzáková


08.06.2013

  • PŘEDPRÁZDNINOVÉ SETKÁNÍ PURKRABKY

Zveme všechny rodiny našich prvňáčků na společné setkání do Škvorce.

Sejdeme se 14.června v 16 hodin ve dvoře Purkrabky - společného prostoru školy a statku, Smiřických 2.

Prohlédneme si prostory budoucí školy, půjdeme se projít a nakonec posedíme u ohně.
Bude čas se vzájemně poznat, popovídat si...(probrat , co je potřeba).

Setkání se zúčastní jak paní učitelka Magdalena Sejková (jen na první 2-3 hodiny), pan učitel Michal Stibor (zde jako lektor plánovaného "outdoorového" kroužku), paní Darinka Mareš Giljanovič (lektorka výtvarných odpolední), tak samozřejmě i ředitel školy Jaroslav Kuchař a všichni ostatní ze sdružení Purkrabka.
Schůzka s konkrétními informacemi k organizaci školního roku, požadavky na pomůcky apod. proběhne s paní učitelkou Magdalenou a rodiči zvlášť bez dětí v druhé polovině srpna. O konkrétním termínu budeme včas informovat.

Těšíme se na vás!


05.05.2013

  • ZŠ PURKRABKA NA DNI ZEMĚ

Dne 20. dubna 2013 proběhla na vrchu Klepec u obce Přišimasy již tradiční úspěšná akce Den Země. Každoročně se zde návštěvníkům představují regionální občanská sdružení se vztahem k ekologii a do programu se aktivně zapojují okolní školky, školy a další instituce zaměřené na děti.

 

Rodiče a děti ze ZŠ Purkrabka rádi připravili pro návštěvníky Dne Země na Klepci bohatý program. Stanové městečko s pracovním názvem „Od východu na západ“ postavené pod logem naší školy a čítající jurtu, informační stánek a tee-pee nešlo jistě přehlédnout.

Na informačním stánku jsme kolemjdoucí průběžně zvali na Divadélko v jurtě a rozdávali vstupenky a omalovánky připravené našimi dětmi. Pohádka Tuldeča, Valdeča a lidojedi s hudebním doprovodem Dobromila Tučka si získala své publikum a sklidila úspěch, o čemž určitě svědčí tři plus jedno nad plán odehrané představení a mnoho pozitivních reakcí.

Indiáni u tee-pee přilákali hodně dětí, aby si vyrobily náramek nebo aby si přímo v indiánském obydlí pod vedením zkušené indiánky vytvořily vlastní lapač snů. Zájem dětí otestoval kapacitu tee-pee, které chvílemi praskalo ve švech, a měli jsme co dělat, abychom stačili s výrobou pomáhat.

Ohromným hudebním zážitkem bylo hromadné bubnování s Petrem Šušorem. Společně zahrané rytmy strhly děti ke spontánnímu tanci uprostřed kruhu a ani dospělí nemohli zůstat vůči dění kolem imunní.

Několik zvídavých dětí i dospělých, kteří se rádi něčemu zajímavému přiučí, okukovalo po celou dobu akce výrobu krmítek pro ptáky z klacíků a kůry. Někteří i samotné výrobě asistovali.

Věříme, že se nám podařilo zprostředkovat návštěvníkům Dne Země na Klepci zajímavé zážitky a zpříjemnit jedno sobotní odpoledne. Tímto bychom rádi poděkovali obci Přišimasy, která nám zde poskytla prostor a významně přispěla ke zdárnému průběhu celé akce.

Výběr fotek z Dne Země na Klepci shlédnete v naší galerii

ZŠ PURKRABKA NA DNI ZEMĚ  ZŠ PURKRABKA NA DNI ZEMĚ  ZŠ PURKRABKA NA DNI ZEMĚ


11.4.2013

  • DNE 20. DUBNA PROBĚHNE NA VRCHU KLEPCI NEDALEKO OBCE PŘIŠIMASY DEN ZEMĚ,

kterého se rovněž aktivně zúčastní rodiče a děti ZŠ Purkrabka. Zájemci mohou navštívit infostánek školy a také Divadélko v jurtě, kde proběhne pohádka Tuldeča, Valdeča a lidojedi, na kterou vás tímto srdečně zveme.

 PREZENTACE ZŠ PURKRABKA NA DNI ZEMĚ

Zveme vás na Divadélko v jurtě

20. dubna 2013

Od 14:30, 15:30 a 16:30 hodin můžete na vrchu Klepec mezi obcemi Přišimasy a Limuzy zhlédnout v Divadélku v jurtě pohádku Tuldeča, Valdeča a lidojedi, která vznikla na motivy dávného sibiřského vyprávění. Jurta je tradiční obydlí kočovných pastevců s kruhovým půdorysem a s kouřovým otvorem, jímž můžete po setmění pozorovat hvězdy…

V pohádce hrají opravdové loutky a rodiče dětí ZŠ Purkrabka. Potkáte zde dva malé chlapce Tuldeču a Valdeču a rodinu lidojedů – Velikána Abyčiho, jeho ženu babičku Abyči a malé Veledítě.

Vstupné je dobrovolné.

 

Překvapení v indiánském teepee

Kdo navštíví další tradiční obydlí kočovníků, tentokráte indiánské teepee, může si vyrobit spoustu zvláštností, jako jsou například náramek přátelství, lapač snů a další indiánské speciality pro šikovné ruce.

 

Bubnování s Petrem Šušorem

Zapojte se do hudebního souznění pod vedením skvělého hudebníka. K dispozici jsou bubínky a další tradiční nástroje.

Těšíme se na vás!

Základní škola Purkrabka


 

15.2.2013

  • VE DNECH 26.1. A 9.2.2013 PROBĚHLY HISTORICKY PRVNÍ ZÁPISY DO NAŠÍ ŠKOLY PURKRABKY

Zápisu se účastnila paní učitelka Sejková se spolupracujícím pedagogem panem Michalem Stiborem ze ZŠ Úvaly a koordinátorka zápisů z Purkrabka, o.s. paní Petra Zvolská. Přítomen byl též ředitel školy Mgr. Jaroslav Kuchař.

První část zápisu trvala hodinu. Paní učitelka si jednotlivě od rodičů vyzvedla děti a doprovodila je na „palouk“. Tam už na skupinku dětí (4 -5) čekali také Michal a Petra. Všichni si pak společně hráli na perníkovou chaloupku. V rámci hry, při překonávání překážek a plnění úkolů, si pedagogové všímali především sociálních dovedností a komunikačních schopností . Děti stavěly z kostek, počítaly, malovaly obrázky, lezly na „strom“ i střechu chaloupky a loupaly perník... Dílčí otázky zralosti, jako úroveň grafomotoriky nebo výslovnosti, též samozřejmě nezůstaly bez povšimnutí. Tato část přijímacího řízení probíhala bez přítomnosti rodičů a většina dětí si hry připravené paní učitelkou pro tento účel velmi užívala.

Některé děti s paní učitelkou hned navázaly hezký vztah a moc se těší, až se s ní po velkých prázdninách budou každý den potkávat ve škole.

Po skončení tohoto programu pro děti následovaly individuální pohovory Mgr. Sejkové a pana ředitele s rodiči na téma „očekávání od naší školy“, abychom si byli jisti, že představy o vzdělávání ratolestí jsou v souladu s koncepcí a cíli školy.

Jelikož aktuálně v budově školy probíhá rekonstrukce, zápisy se letos uskutečnily v příjemných prostorách Škvoreckého dvora, kde rodinnou atmosféru dotvořilo občerstvení z domácí kuchyně členů Purkrabka o.s. a příjemná vůně nabízeného čaje a kávy.

Děkujeme všem zájemcům za důvěru vyjádřenou tomuto projektu již nyní, v počátku jeho fungování. Věříme, že otevření naší školy, které proběhne 1.9.2013, a reálná výuka budou pro řadu dalších rodičů z blízkého i vzdálenějšího okolí zajímavou nabídkou pro vzdělávání jejich dětí.

 

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn po zasedání našeho pedagogického kolegia (včetně ředitele školy) nejpozději 16.2.2013 na webu školy.

 

Na naši první třídu se moc těšíme.

 Zástupci školy


24.1.2013

  • VÝSLEDEK ZÁPISU DĚTÍ DO 1. TŘÍDY


Výsledek zápisu bude na stránkách školy zveřejněn nejpozději 7 dní po druhém termínu zápisu, tj. do 16.2.2013.

Nepřijatí uchazeči budou informováni písemně doporučeným dopisem, který bude odeslán nejpozději 18.2.2013.

Ihned po zveřejnění výsledků zápisů budeme rodiče přijatých dětí kontaktovat a domlouvat individuální schůzky kvůli uzavření Smlouvy o vzdělávání.17.1.2013

  • SETKÁNÍ S PANÍ UČITELKOU MAGDALENOU SEJKOVOU


V podvečer 17. ledna proběhlo v příjemných prostorách Škvoreckého dvora setkání rodičů, zajímajících se o způsob výuky v základní škole Purkrabka, se zřizovateli školy a paní učitelkou Magdalenou Sejkovou, která přivítá 2. září tohoto roku první školáky a bude je dále učit. V přátelské atmosféře byl představen ředitel školy Jaroslav Kuchař. Architekt Roman Klein následně prezentoval umístění a plán školy nacházející se v areálu nového zámku v prostorách bývalého purkrabství (Smiřických 2). Poté byla rodičům představena paní učitelka Magdalena Sejková. V zajímavé přednášce, která byla spíše osobním povídáním, přiblížila svůj profesní pedagogický vývoj a své preference při výuce a práci s dětmi. Během svého učitelského působení prošla různými etapami, kdy obohatila své zkušenosti i o experimentální (z hlediska použití v ČR) práci s dětmi v domácí škole, kde se nacházela mezi prvními třiceti rodiči-pedagogy, kteří tento způsob výuky pod záštitou ministerstva školství začali realizovat. Jistě i díky těmto zkušenostem dokáže v hodinách vytvořit pro děti velmi přátelské a domácké prostředí, což si členové zřizovatele ověřili návštěvou v jejích hodinách ve Škole hrou na Praze 6, kde vyučuje poslední ročník obecné školy. Atmosféra v jejích výukových hodinách podporuje pospolitost dětí a jejich spolupráci. Důsledně dbá na vzájemnou ohleduplnost mezi dětmi. Okamžité i následné odezvy rodičů potvrdily, že je prezentace školy i způsobu výuky velmi zaujala. Ze společně prožitého podvečera přetrvává nadále pocit velké radosti.

Pavlína Brzáková a Roman Klein


Ředitel školy Jaroslav Kuchař

Učitelka 1.třídy Magdalena SejkováVýběr dalších fotek z tohoto velmi příjemného setkání si můžete prohlédnout zde

a ostatní v naší fotogalerii

FOTOGALERIE

15.12.2012

  • INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE

V lednu 2013 proběhne nezávazná informační schůzka pro rodiče. Ta se koná ve Škvorci ve čtvrtek 17. 1. od 17:30 hodin ve Škvoreckém dvoře, Masarykovo nám. 40. Na setkání budou přítomní zástupci zřizovatele Purkrabka o.s. a třídní učitelka budoucích prvňáčků Mgr. Magdalena Sejková.  

Prezentace členů Purkrabka o.s., pro zájemce o informace o nové škole z Českobrodská, se uskuteční v dalším týdnu v úterý 22. 1. od 17:30 hodin v prostorách pedigové dílny La Veterina, v Jungmannově ulici 460, v Českém Brodě.

Na všechny zájemce o informace o nové škole se těšíme. Své místo na informační schůzce ve Škvorci nebo na prezentaci v Českém Brodě si prosím rezervujte na tel. 776 677 999 (Petra Zvolská) nebo na emailu info@skolapurkrabka.cz.14.12.2012     

  • ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Srdečně zveme všechny zájemce o umístění dítěte do naší nové školy Purkrabka na zápisy do první třídy.


Zápis se uskuteční v sobotu 26. 1.2013 a o 2 týdny později 9. 2. 2013 ve Škvoreckém dvoře.Ohledně podrobnějších informací organizačního charakteru sledujte, prosím, naše webové stránky. 

Do středy 23. 1. 2013 si prosím domluvte s  koordinátorkou zápisů Petrou Zvolskou (tel. 776 677 999) přesný čas, který by vám vyhovoval a ve kterém se vaší rodině bude věnovat třídní učitelka Mgr. Sejková a další zástupci Purkrabka o.s.

Na osobní setkání s budoucími prvňáčky se moc těšíme, stejně tak i na vás, jejich rodiče