Návštěva studentů ze Schola empirica v Purkrabce
Dne 9.7.2015 jsme v naší škole uvítali návštěvu zahraničních studentů, kteří se v Praze na mezinárodní letní škole Prague Summers Schools (praguesummerschools.org) věnovali budoucnosti vzdělávání. Studenti z USA, Velké Británie, Španělska, Itálie, Ruska, Brazílie a dalších zemí se zajímali o náš přístup k výuce a způsoby, jakými škola zohledňuje individuální potřeby každého dítěte. Velmi je také zaujalo zapojení rodičů do činnosti školy. Letní školu pořádá nezisková organizace Schola empirica, která se dlouhodobě zabývá nejlepší mezinárodní praxí ve vzdělávání.


DALŠÍ TŘÍDA ZKOLAUDOVÁNA!

 

K naší velké radosti byla v souladu s plánovaným rozvojem školy zkolaudována nová třída pro budoucí třeťáky ve vedlejší budově naší školy.

Vše se podařilo hlavně díky celoroční neúnavné práci majitelů statku Daniely a Marka Montoya a jejich stavebního týmu. Velký dík patří i všem rodičům, kteří těsně před kolaudací pomáhali se závěrečným úklidem či v samotný den "D" přispěli ke klidnému průběhu domácím občerstvením a obsluhou.

Nové prostory si můžete prohlédnout na fotkách zde.

Velikonoční jarmark

Na konci března jsme v Purkrabce uspořádali první velikonoční jarmark. Na dílničkách si děti vyrobily krásné výrobky, upekly si velikonoční jidášky, tatínkové a děti si vyrobili pomlázky a píšťalky... Jarmark jsme si užili ve výborné náladě a společnosti. Více...
Noc s Andersenem

Na začátku dubna děti prožily ve škole Noc s Andersenem. Po dobrodružné bojovce a hledání pokladu strávily večer četbou a vyprávěním pohádkových příběhů. Více... MASOPUST

V únoru jsme opět společně oslavili masopust. V maskách a s dobrou náladou jsme se vydali jedno středeční dopoledne na pravý masopustní průvod Škvorcem. Užili jsme si spoustu legrace, muziky, tance, písniček a také zasloužených voňavých koblížků. A protože nám i přesto pořádně vyhládlo, vzali jsme nakonec tu naši obrovskou masopustní hostinu doslova útokem. V naší fotogalerii se podívejte, jak se nám to veselení vydařilo!12.1.2015

 • ZÁPISY DO 1. TŘÍDY ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

Srdečně Vás zveme na zápisy do 1. třídy, které se uskuteční

v pátek 6. února 2015 od 14:00 hodin
nebo
v sobotu 7. února 2015 od 9:00 hodin.

Děti budou předem rozděleny do skupin. Vámi preferovaný termín můžete zaškrtnout v přihlášce - o přesném termínu pro Vaši rodinu Vás budeme včas informovat. Podepsaný originál přihlášky posílejte, prosím, na adresu školy: Smiřických 2, 250 83 Škvorec nebo scan originálu na email: reditel@skolapurkrabka.cz.

Uzávěrka přihlášek: 30. ledna 2015
 Informativní schůzka před zápisy: 28. ledna 2015 od 18:00 hodin

Na tomto setkání rodičů se zástupci školy se dozvíte všechny důležité informace k zápisu: průběh, co přinést s sebou, kritéria pro přijímání dětí, termín oznámení výsledků. Představíme Vám rovněž třídního učitele příští 1. třídy.

Těšíme se na Vás i Vaše budoucí prvňáčky.

19.11.2014

 • Hledáme učitele pro 1. třídu

V souladu s plánovaným rozvojem naší školy hledáme učitele pro první třídu od školního roku 2015/2016, který chce stejně jako naši ostatní pedagogové:

 • dětem vytvořit bezpečné prostředí pro jejich harmonický rozvoj
 • k dětem přistupovat individuálně
 • být ve výuce tvořivý a nápaditý
 • úzce spolupracovat s rodiči
 • dále se ve svém oboru rozvíjet

 Co nabízíme:

 • skvělou příležitost pro osobní a profesní rozvoj
 • možnost uplatnit své nápady v menším třídním kolektivu
 • možnost podílet se na vytváření tvůrčí a pozitivní atmosféry ve škole
 • seberealizaci a perspektivu v oboru
 • nadprůměrné finanční ohodnocení

Pokud vás láká svobodně realizovat svoje představy a jste otevřeni netradičním možnostem v netradičním prostředí, zašlete svůj životopis do 12. 12. 2014 na email:  reditel@skolapurkrabka.cz

21.9.2014

 • Oprava sochy svatého Prokopa, zajímavost z okolí školy

   

Možná jste si všimli, že naproti vjezdu do statku (mezi zámkem a školou) v současnosti probíhá oprava sochy na vysokém hranolovém podstavci. Jedná se o vrcholné barokní dílo z let 1725 – 1735, jehož chátrající stav byl v poslední době velmi vážný. Naštěstí se podařilo získat dotaci od regionu Pošemběří o.p.s. na jeho opravu (zrealizováno z programu rozvoje venkova ČR a spolufinancováno Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV LEADER) a toto vzácné umění může být zachováno pro další generace.

Na průčelí soklu je v reliéfu zobrazen lichtenštejnsko-savojský erb rodu, jehož historie je spjatá s naším regionem. U nohou sv. Prokopa se krčí postava ďábla, které hrozí světcova ruka a k níž hledí i jeho hlava s biskupskou mitrou.

Sv. Prokop je uctíván jako jeden z českých zemských patronů. Roku 1588 byly Prokopovy ostatky přeneseny do Prahy a uloženy v kostele Všech svatých na Pražském hradě.Původní stav, červenec 2014
Rozsáhlé porosty mikrovegetace/mechy/lišejníky. Povrchové nečistoty a tmavé krusty. Lokální koroze kamene a povrch protkán sítí trhlin. Část pravé paže se nedochovala. Četné vysprávky se uvolňují.

Postupné odstraňování tmavé krusty pomocí čistících zábalů.


Příběh sochy sv. Prokopa

Autorství sochy je přisuzováno podle různých zdrojů Braunově škole nebo pražskému mistru sochaři Janu Jiřímu Šlanzovskému. První písemné záznamy o soše se objevují ve vojenských mapách z let 1764 – 68. V této době socha ještě stála o 50 metrů severněji nad zahradou zámku, na své současné místo byla přesunuta podle pamětníků v 60. letech minulého století. Na fotografiích z tohoto období je světcova ruka utržena, musela být však později opravena. Na jaře roku 2008 poškodila sochu v bouři ulomená větev a utrhla světci ruku podruhé. Pískovec byl v posledních letech v alarmujícím stavu a rozpadal se. Nyní se sv. Prokop konečně dočkal rekonstrukce.

Když se řekne rekonstrukce…

Od července 2014 sochu opravuje akademický sochař a restaurátor Josef Pospíšil z Kutné Hory. Nejprve proběhl restaurátorský průzkum, kdy restaurátor odebral vzorky původního materiálu a provedl laboratorní a mikroskopické vyšetření.

Kompletní restaurování zahrnuje biocidní ošetření, předzpevnění a očistění povrchu, odstranění uvolněných a nevhodných vysprávek, domodelování vybraných částí umělým kamenem a rekonstrukci chybějící pravé ruky podle schváleného hliněného modelu a fragmentu končetiny ďábla.

Na závěr bude provedena lokální barevná retuš a hydrofobizace exponovaných částí.
Prováděné práce jsou průběžně konzultovány se zástupci památkové péče..

 

…a my se můžeme brzy těšit na slavnostní odhalení opraveného díla vysoké umělecké hodnoty…