VZDĚLÁVÁNÍ PROŽITKEM

Koncem listopadu přijela do Purkrabky za našimi třeťáky a čtvrťáky herecká skupina z neziskové organizace Fórum pro prožitkové vzdělávání, aby jim skrze svůj program zprostředkovala setkání s tématem násilí kolem nás a jak se mu účinně bránit.

Výhodou použité metody v programu, tzv. divadla fórum, je možnost, že divák může aktivně vstupovat do představení, prožívat „nanečisto“ náročné situace a měnit vývoj tak, aby se zabránilo negativnímu dění.

Za realizací tohoto programu stojí maminka ze 3. třídy MgA. Jitka Andrlíková, ředitelka zmíněné neziskové organizace, která představení dětem v Purkrabce věnovala jako sponzorský dar, za což Jitce moc děkujeme.

Fórum pro prožitkové vzdělávání můžete podpořit na našem vánočním jarmarku, kde bude mít Jitka již tradiční stánek s prodejem výrobků na podporu realizace programů v dalších školách. Na činnost organizace půjde i výtěžek z dílničky u jejího stánku.