Najdete nás

ZŠ Purkrabka - privat

Představení "Jsi nula...!" - 1. února

Se Z Baudyšovou

Prevence kyberšikany bezpečným prožitkem (4. a 5. třída)

Již podruhé jsme v naší škole přivítali herce z neziskové organizace Fórum pro prožitkové vzdělávání a ředitelku Jitku Andrlíkovou (mj. maminku Aničky ze 4. třídy), aby děti začátkem února záživnou formou seznámili s nebezpečnými situacemi, které je mohou v budoucnu potkat, a jak se jim účinně bránit. V loňském roce naše nejstarší děti shlédly představení s tématikou násilí, letos byl program zaměřený na prevenci v oblasti kyberšikany. Ta je v dnešní době ohrožením pro všechny děti, které neznají úskalí používání moderních technologií jako mobilní telefony nebo internet, resp. sociální sítě. Mezi dětské diváky usedl i čestný host programu, paní Zuzana Baudyšová, ředitelka Nadace Naše dítě, s jejíž finanční podporou se představení uskutečnilo.

Fórum PPV používá osvědčenou metodiku divadla fórum, kdy se příběh odehrává dvakrát. Poprvé celý bez přerušování, podruhé klíčové scény, do kterých mohou děti vstupovat a zvrátit nepříznivý děj. Důležité je, že i nelehké momenty se stále dějí v prostředí bezpečné fikce.

Během programu, který trval hodinu a půl, byla atmosféra vynikající, děti spolupracující a kreativní – vymýšlely nejen obvyklá ale i neotřelá řešení a beze strachu vstupovaly do situací, ve kterých dominovalo chování agresora. Bylo patrné, že nejdůležitějším poselstvím, které může zachránit i život dítěte, je nebát se svěřit se svým trápením. V nejlepším případě rodičům, ale pokud to nejde, tak učiteli, kamarádovi nebo na bezplatnou Linku bezpečí, jejíž vznik je také spjatý se jménem paní Zuzany Baudyšové.

Na intenzivní prožitky dětí z představení navazují učitelé ve své práci při rozvíjení sociálních dovedností jako je odvaha svěřit se se svým trápením či pomoci spolužákovi problém šikany řešit. Děti tak získávají účinné nástroje pro rozvíjení vztahů ve společnosti, aby prostor pro patologické jevy jako je kyberšikana nezbýval pokud možno žádný.

Závěrem patří poděkování Jitce Andrlíkové za to, že se pro uskutečnění představení v Purkrabce osobně připojila k podpoře od Nadace Naše dítě a škola nemusela hradit za představení ani obvyklý finanční příspěvek škol na úhradu nákladů představení.

Publikum Herci v akci