Najdete nás

ZŠ Purkrabka - privat

Oslavy narozenin republiky v Purkrabce - 25. října

13 dílo 1. třídy

Při příležitosti výročí 100 let od vzniku samostatného Československa se děti seznamovaly s historií naší země a smyslem české státnosti nejen v rámci výuky ve škole. Navštívili jsme Legiovlak v Úvalech, spolu s dětmi ZŠ Škvorec jsme se podíleli na výzdobě městyse Škvorec a zapojili se do místních oslav. V sobotu 27.10. se prostory naší školy otevřely škvoreckým občanům k prohlédnutí. Mezi šedesátkou účastníků byl i sám prezident T. G. Masaryk... Velký zájem byl i o výstavu fotografií "100 let statku očima Hany Zvolské", předposlední majitelky dvora. Pro zájemce z řad rodičů bude výstavka na panelech v jídelně ke shlédnutí ještě v příštích týdnech.

Vrcholem oslav této významné události bylo uskutečnění celoškolní bojovky. Děti se rozdělily do věkově smíšených družstev a pustily se do plnění úkolů na šesti stanovištích. Seznamovaly se historií národů, které žily na území Československa, s významnými osobnostmi našich moderních dějin, se státními symboly, s důležitými organizacemi, které přispěly k formování státu, jako jsou Junák a Sokol. Děti hádaly, k čemu mohly sloužit nám již málo známé předměty z minulé doby, a formulovaly vlastní přání republice k narozeninám.
K cíli hry - složit z dílů mapu Československa - dospěli všichni. Korunu dal oslavám společný zpěv hymny, slavnostní přípitek a přání republice. Po obědě si mohl každý pochutnat na kousku české vlajky - narozeninovém dortu.

Připomněli jsme si, že svoboda a samostatnost nejsou samozřejmostí ani zadarmo. Nemohou přetrvat bez převzetí spoluzodpovědnosti nás občanů, bez odvážných a ušlechtilých činů jakožto projevů skutečné lásky k vlasti. (Fotogalerie)