Najdete nás

ZŠ Purkrabka - privat

Výsledky zápisu do 1. třídy pro školní rok 2019/2020

Vážení rodiče,

rádi bychom vám poděkovali za váš zájem o zapsání vašich dětí do naší školy, kterého si velmi vážíme. Zápisu se zúčastnilo celkem 31 budoucích školáků.

Rozhodnutí o přijetí

Základní škola Purkrabka, resp. ředitel školy, přijímá v souladu s § 46, odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ke vzdělávání do 1. ročníku školního roku 2019/2020 tyto žáky (přidělená evidenční čísla, která jste obdrželi u zápisu):

Přijat/a k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020
1 2 3
4 7 13
15 17 19
20 21 23
25 26 33

 

Dalším krokem přijímacího řízení je uzavření smlouvy o poskytování vzdělávání. Za účelem jejího podpisu budeme v následujících dnech kontaktovat zákonné zástupce přijatých dětí s návrhem termínu schůzky. Znění smlouvy zašleme předem emailem. Poslední termín pro podpis smlouvy je 23. 5. 2019. Po tomto datu může být místo postoupeno dalšímu zájemci.

 

Ve Škvorci, dne 17. 4. 2019

Martin Šnajdr
ředitel školy