Najdete nás

ZŠ Purkrabka - privat

Adventní jarmark - 14. prosince

191230 jarmark

Vánoční jarmark je za námi. Byl důkazem, že když spojí své tvůrčí síly škola, děti a rodiče, vznikne něco výjimečného. Pod vedením rodičů 2. třídy se letošní jarmark nesl v duchu staročeských vánočních tradic a jeho atmosféra příjemně gradovala. Před začátkem se vlezlé počasí pokoušelo rušit náladu. Když se však rozezněly dudy, jejich zvuk byl nad počasím jasným vítězem. Pan ředitel v roli hospodáře všechny přivítal a symbolicky svázal nohy stolu, aby hospodářství setrvalo celý rok pohromadě. Celým jarmarkem provázeli andělé, kteří na úvod všechny návštěvníky rozskákali a setřásli z nich vše zbytečné. Mraky začaly ustupovat modré obloze a jarmark se rozběhl. Malí i velcí nabízeli své výtvory a nebylo snadné rozhodování, co vybrat. Andělé nás postupně seznamovali s vánočními tradicemi našich předků a děti i dospělí si je mohli nejen vyslechnout a připomenout, ale i zažít.

Čas běžel a brzy tma zahalila celý prostor do své náruče. Adventní atmosféra byla kompletní. Se setměním bylo možné pocítit a uvědomit si, že tma může být pro člověka nejen zdrojem strachu, ale i příležitostí a možností zazářit. Chválu letos sklízely nejen stánky dospěláků. Velký obdiv si právem zasloužily i výrobky našich žáků, jež tvořili v rámci vyučování i odpoledne v družině, stejně jako výrobky jejich rodičů, kterými přispěli na třídní stánky.

Program jarmarku byl v skutku pestrý. Někoho zaujaly nejvíce stánky a zboží. Někoho lahůdky a delikatesy v naší restauraci a kavárně. Pro mnohé byly tím nejlepším divadelní a hudební zážitky. Děti z druhé třídy sklidily hlasitý aplaus za svou výtečnou stínovou loutkohru, kterou pro veliký úspěch opakovaly. Velmi podařená byla i dramatizace básně “Štědrý den”. Tu si připravili naši čtvrťáci. Krásnou tečkou byly pak vánoční písně v podání páťáků. Pak už jen stačilo za proběhlý jarmark v plně obsazené jídelně moc poděkovat!

Fotografie z jarmarku najdete tady.

14 DSC01906

DSC01842