Najdete nás

ZŠ Purkrabka - privat

Výsledky zápisu do první třídy pro školní rok 2022/23

Vážení rodiče,


rádi bychom vám poděkovali za zájem o zapsání vašich dětí do naší školy. Vaší důvěry si velmi vážíme. Bylo podáno 35 přihlášek do 1. třídy.

 

Rozhodnutí o přijetí

 

Základní škola Purkrabka, resp. ředitel školy, přijímá v souladu s § 46, odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ke vzdělávání do 1. ročníku školního roku 2022/2023 tyto žáky (uvedena jsou přidělená evidenční čísla, která jste obdrželi při zápisu):

 

Přijat/a k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

6

7

8

11

12

13

17

19

20

21

23

24

25

26

27

30

 

Za účelem podpisu Smlouvy o poskytování vzdělávání budeme kontaktovat zákonné zástupce přijatých dětí. Poslední termín pro podpis smlouvy je 19. 5. 2022. Po tomto datu může být místo postoupeno dalšímu zájemci.

 

Ve Škvorci, 5. května 2022

Martin Šnajdr
ředitel školy