Najdete nás

ZŠ Purkrabka - privat

Škola v pravěku - červen 2022

web

Vyvrcholení letošního školního roku se přiblížilo rychlostí světla. Purkrabka aktivovala své technologie pro cestování v časoprostoru a nastavila kormidlo směr pravěk. Celým pobytem nás provázel tajemný příběh, který nám umožnil vcítit se do pravěkých časů a vedl nás k uvědomění si a zajištění všech tehdejších hlavních potřeb.

Nejprve jsme budovali přístřešky, jako nutné zázemí. Další nezbytností byly zbraně a nástroje. Vyráběli jsme nože, sekery, kladiva. Velký zájem byl o výrobu oštěpu a atlatlu neboli vrhače oštěpů. Důležitá byla i estetika a tak jsme se v dalším čase věnovali výzdobě, výrobě šperků, malbě, tkaní a dalším výrobkům z dostupných materiálů.

Každý tvor, žijící v přírodě, občas potřebuje něco vyléčit nebo pomoci nějakému hojení. Proto jsme nemohli vynechat téma bylinky. Užívali jsme si sběr, přípravu čaje, výrobu mastí a večer si starší děti zvládly dokonce osmažit i pravěké hranolky a prapopcorn.

Jeden z posledních dnů nás čekal velký lov sobího stáda. Soby se úspěšně povedlo uštvat a zásobit se dostatkem jídla. Sobí pravěké buřty ocenili večer u ohně lovci z celého kmene.

V závěrečné fázi nemohlo chybět putování za pokladem. Díky bezprostřednímu kontaktu se zemí nakonec každý po svém odhalil tajemství, ukryté v krystalech vzácných minerálů, do té míry, která mu aktuálně náležela.

Z pravěku jsme se všichni vrátili ve zdraví, plní zážitků a zkušeností a už teď těšíme se na další společná dobrodružství.

Fotogalerii naleznete zde.