Najdete nás

ZŠ Purkrabka - privat

Školská rada

Školská rada základní školy Purkrabka je tříčlenná. Jeden zástupce za zřizovatele jmenovaný ředitelem školy, druhý zástupce z řad pedagogů volený pedagogickými pracovníky školy, třetí zástupce z řad zákonných zástupců nezletilých žáků volený rodiči. Funkční období členů školské rady je tříleté.

 

Členové školské rady

 

Zástupce zřizovatele - Petr Novák

Zástupce pedagogů - Radka Zavadilová

Zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků - Zuzana Tinglová

 


Dokumenty:
Zřizovací listina školské rady