Najdete nás

ZŠ Purkrabka - privat

Učitel / učitelka pro budoucí 1. třídu

logo male

Skola inzerce

 

Chcete učit smysluplně a s radostí? 

Baví vás a naplňuje práce s prvostupňovými dětmi? 

Toužíte uplatnit a rozvíjet své zkušenosti, nápady a pedagogický potenciál? 

Těší vás vzájemná inspirace, spolupráce a sdílení s kolegy? 

Chcete být součástí podporujícího týmu?

Oslovuje vás venkovské prostředí?

Máte ideálně i zkušenost s výukou prvňáčků?

…. .pak čtěte dál:

 

KDO JSME - HISTORIE A ZÁZEMÍ 

 • Soukromá škola s 10 letou historií, původně založená nadšenými rodiči předškolních dětí v barokním statku jedné ze zakládajících rodin.
 • Škola pro I. stupeň s oddělenými ročníky, ve třídě je max. 16 dětí
 • Ve 2 křídlech budov je 5 učeben, jídelna, ateliér, družina a sociální zázemí
 • Škola využívá přilehlou, rozsáhlou přírodní zahradu

KDO JSME VE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ 

 • Škola, kde objevování je dobrodružství a vzdělávání je radost.
 • Záleží nám na celistvém rozvoji osobnosti. Rozvoj intelektuální stránky pro nás není jedinou prioritou - zaměřujeme se také na rozvoj sociálních dovedností, tvořivosti, radosti z pohybu...  
 • Společně vytváříme pro děti bezpečné prostředí, hranice nastavujeme laskavě, ale pevně. Držíme se jednoduchých pravidel, řádu dne, rytmu týdne a koloběhu roku (společně slavíme svátky a slavnosti vycházející z naší kulturní tradice a řádu přírody), děti vedeme k zodpovědnosti a samostatnosti. 
 • Dáváme přednost pedagogickým metodám, které ve vzdělávání dětí dosahují ověřených výsledků např. Hejného metoda výuky matematiky, RWCT - čtením a psaním ke kritickému myšlení, formativní hodnocení…a pedagogům nabízíme možnosti podpory a rozvoje nejen v těchto oblastech.
 • Věříme v pedagogickou sílu vlastních zkušeností, zážitků, učení v souvislostech…
 • Rodiče jsou pro nás partneři na vzdělávací cestě dítěte a podle toho se odvíjí naše komunikace s nimi.
 • Inspiraci hledáme u sebe navzájem, ve zkušenostech jiných, v dalším vzdělávání, v odborné literatuře…Podporujeme spolupráci a sdílení.

PRÁCE TŘÍDNÍHO UČITELE V PURKRABCE :

 • Jako třídní učitel máte možnost vzdělávat a vést žáky od 1. do 5. třídy.
 • Svou výuku plánujete v delším časovém horizontu v souladu se Školním vzdělávacím plánem (budete mít možnost se zapojit do jeho plánované revize).
 • Vedete děti k zodpovědnosti a samostatnosti, máte zkušenost s vytvářením bezpečného prostředí ve třídě a práci se skupinou, snažíte se vědomě podporovat a rozvíjet zdravé vztahy ve třídě, spolupracujete s metodikem prevence. 
 • Poctivě se na výuku připravujete, svou práci pravidelně reflektujete (je na vás, zda příprava probíhá doma nebo ve škole).
 • Zpětnou vazbu a hodnocení dětí berete jako příležitost pro jejich rozvoj, znáte a používáte jejich různé formy, vedete děti v dlouhodobém časovém horizontu k sebehodnocení.
 • Učíte děti pracovat s chybou a sám/a dokážete vlastní chybu využít pro své učení.
 • Zamýšlíte se nad diferenciací cílů s ohledem na potenciál a potřeby jednotlivých dětí.
 • Vybíráte a používáte užitečné učební pomůcky, dokonce si je i někdy sami vytváříte.
 • Účastníte se pravidelných porad učitelů 1x za týden, porad celého pedagogického týmu (1x za měsíc) - diskutujete, sdílíte, reflektujete. 
 • Komunikujete s rodiči - pravidelné týdenní plány (web), tripartity (2x ročně), ad hoc schůzky, společné slavnosti
 • Úzce spolupracujete s třídním pedagogem volného času, sdílíte svoje postřehy, zkušenosti s dětmi, pomáháte si v porozumění dětským osobnostem ve třídě, spolupracujete na organizaci akcí, škole v přírodě.
 • Spolupracujete s ostatními třídními učiteli na společných projektech pro celou školu - zejména slavnosti kopírující rytmus roku (adventní dílny, martinská slavnost, masopust…), program školy v přírodě.
 • Spolupracujete s angličtináři - pomáháte jim porozumět osobnostem dětí ve třídě, sdílíte, hledáte tématická propojení ve výuce.
 • Spolupracujete se školním speciálním pedagogem, reagujete na specifické potřeby dětí úpravou metod a forem výuky, máte třídu otevřenou k jeho návštěvám. Dokážete si představit spolupracovat a vést asistenta pedagoga, pokud se tato potřeba u žáka objeví.
 • Účastníte se se svou třídou 2x ročně školních výjezdů - plavecký kurz (říjen) a škola v přírodě (květen/červen)
 • Dokážete si říct o podporu a pomoc, pokud některý z bodů náročné učitelské práce přesahuje momentálně vaše možnosti.
 • 11. a 12 dubna s námi projdete zápisem dětí do 1. třídy

CO NABÍZÍME?

 • Adekvátní finanční ohodnocení
 • Příjemné pracovní prostředí - práci na unikátním místě, které dýchá historií
 • Podporu od vedení školy
 • Podporující tým kolegů
 • Možnost rozvoje a dalšího vzdělávání - profesní růst
 • 3 dny plně placeného zdravotního volna na školní rok, 1-2 dny práce z domova na psaní slovního hodnocení na vysvědčení
 • Začátek výuky v 8.30 (prac. doby v 8.15)
 • Příspěvek na obědy
 • V Purkrabce najdete skvělé pracovní podmínky, které spolu s vaším pracovním nasazením přináší uplatnění, které vám dává smysl, které nabíjí a motivuje … 

 

 Je to místo stvořené pro Vás?

Těšíme se na Váš strukturovaný životopis co nejdříve!

E-mail na ředitele: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel: 777 352 303
www.skolapurkrabka.cz

 


Základní škola Purkrabka  |  Smiřických 2, 250 83 Škvorec  |  www.skolapurkrabka.cz