Najdete nás

ZŠ Purkrabka - privat

Ze života ve škole (září a říjen)

Hudebni dilna venku

Poprvé Purkrabka zažívá plný provoz. Celkem pět tříd – pět učeben, pět učitelů, téměř sedm desítek dětí... Spousta aktivit, hodně radosti z objevování, z pohybu, z přátelství, z volné hry, z tvoření, z kroužků, z předávání zkušeností starších mladším...

Pro prvňáčky je nové úplně všechno. Se svou paní učitelkou Ditou se zabydlovali a zdobili svou třídu, vzájemně se poznávali, připravovali se na první písmenka a psaní, vypravili se do divadla, do Toulcova dvora, připravili narozeninové překvapení pro svou družinářku Markétu, pozvali si do třídy na krátké vystoupení rodiče, počítali, vyprávěli si, malovali, vyráběli, hráli na flétničky...

Druháci se po prázdninách vrátili do stejné třídy, poznávali se s novou paní učitelkou Radkou. Četli, počítali, vyráběli, navštívili divadlo, Toulcův dvůr, do rozvrhu přibyla angličtina. Kluci, fotbaloví nadšenci, si hodně užívali nového sportovního plácku na školní zahradě. Ve třídě přivítali „dědu Lesoně“, který dětem povyprávěl o tom, jak se za starých časů žilo ve mlýně. Věnovali se záhadě podivného přírodního útvaru nalezeného na poli u Donáta... Že by meteorit nebo kus keramické hlíny z vypálené středověké vesnice? ...

Ve třetí třídě se společně vytvářela sypaná mandala, hodně se četlo, počítalo, vyprávělo, vařila se svatováclavská zeleninová polévka jako poděkování za bohatou úrodu. Na novém plácku se hrál oblíbený baseball, ve skupinkách se vytvářely modely statku a školy. Uskutečnila se výprava do Toulcova dvora, zpívalo se, muzicírovalo, malovalo. Děti prostřednictvím svých nových čtenářských deníků představily ostatním spolužákům aktuálně přečtené knížky, oslavily 99 let republiky a při té příležitosti si vyrobily vlastní výukový materiál o jejích státních symbolech a základních údajích...

Čtvrtá třída se po třech letech přestěhovala do novějšího křídla školy a zabydlovala se i s novým panem učitelem Jáchymem v novém prostředí, kde tráví čas i s odpolední družinou ve spojení s páťáky. Čtvrťáci prozkoumávali okolí, při neplánovaném bloudění získali inspiraci pro vtipný komiks, průřezově se věnovali tématu Keltů a Slovanů, postavili ve skupinách modely pravěké vesnice, napsali svůj první referát o některé ze starých českých pověstí, zabývali se fotosyntézou, sami zkoušeli objevit základní geometrické útvary, tvořili, počítali, užívali si pohybu venku i v tělocvičně, zpívali...

Pátá třída vstoupila do svého posledního roku v Purkrabce. Děti se věnovaly husitství, v rámci tématu navštívily město Tábor, vyráběly husitské zbraně a vyzkoušely si i boj za použití vozové hradby. V rámci poznávání jiných kultur se seznámily s židovstvím, vyráběly golema z hlíny, navštívily Židovské Město. Společně se čtvrťáky připravovaly pro mladší spolužáky průběh Michaelské slavnosti, oslavily 99 let republiky. Od září si děti užívají spojenou hodinu tělocviku se čtvrťáky a panem učitelem Jáchymem...

1tr Varime caj a svacime venku

2tr Vyzdoba

2tr Podzimni zahrada

Keramika

Více fotek najdete ve fotogalerii ZDE