Najdete nás

ZŠ Purkrabka - privat

Škola v přírodě (2023)

SkolaVPrirode2023

V polovině června se naše škola vydala na tradiční týdenní pobyt do areálu Nová Louka v Albrechticích nad Vltavou (chyběli jen prvňáčci, kteří si užili svou samostatnou školu v přírodě již v květnu).

Po pravěkém dobrodružství, které se odehrálo na stejném místě před rokem, jsme opět nastartovali stroj času a přenesli se tentokrát do období mladšího, konkrétně do raného středověku. Ten jsme mohli prožít velmi pestře s využitím všech našich smyslů. Rozdělili jsme se do čtyř rytířských rodů a vytvořili si rodový erb. Každý rytíř si ušil typickou středověkou kápi, ztvárnil ozdobnou iniciálu, vyrobil si koženou kapsičku a vrhací prak. Společně jsme muzicírovali a tančili a každý den jsme četli středověký příběh. Zažili jsme putování do nedalekého Neznašova, pobavili se originálním vystoupením kejklířů, bojovali v rytířském turnaji a na závěr si venku u ohně vychutnali pravou středověkou hostinu.

Počasí nám přálo, takže nešlo vynechat ani oblíbené koupání v přilehlém rybníku Vojtíšku.

Po týdnu nabitém zážitky, novými vědomostmi a dovednostmi, jsme museli znovu nastartovat stroj času a vrátit se do naší doby i do svých domovů - unavení, ale v mnohém obohacení… Těšíme se už nyní na další dobrodružství za rok. Náš oblíbený areál už máme opět na týden zamluvený :-).

Fotogalerie