Najdete nás

ZŠ Purkrabka - privat

Den otevřených dveří - 29. listopadu 2023

Ve středu 29. 11. otevíráme v Purkrabce bránu a budeme se těšit na vaši návštěvu. Vítáni jsou všichni, kdo chtějí vědět, jak to u nás vypadá a chodí, jak učíme a co je pro nás důležité.

8:30 - začínáme v ateliéru celoškolním ranním zpíváním, posléze se můžete podívat na výuku v jednotlivých třídách a prohlédnout si prostory školy.

9:40 - v jídelně se dozvíte vše důležité o naší škole, setkáte se se zástupci vedení, pedagogů a s našimi žáky.
Budete mít možnost prohlédnout si některé naše tradiční pomůcky, nahlédnout do prací dětí a slovního hodnocení na vysvědčení. Na závěr navštívíme školní zahradu.

Harmonogram - shrnutí:
8:30 celoškolní ranní zpívání
8:45 otevřené dveře ve třídách, možnost nahlédnout do výuky, prohlídka školy
9:40 setkání se zájemci v jídelně - informace, prostor pro dotazy
11:45 návštěva školní zahrady
12:00 předpokládaný konec

 

Těšíme se na viděnou!

Tým školy