Najdete nás

ZŠ Purkrabka - privat

Výsledky zápisu do 1. třídy pro školní rok 2018/2019

Vážení rodiče,

rádi bychom vám poděkovali za váš zájem o zapsání vašich dětí do naší školy, kterého si velmi vážíme. Zápisu se zúčastnilo celkem 31 budoucích školáků.

Rozhodnutí o přijetí

Základní škola Purkrabka, resp. ředitel školy, přijímá v souladu s § 46, odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ke vzdělávání do 1. ročníku školního roku 2018/2019 tyto žáky (přidělená evidenční čísla, která jste obdrželi u zápisu):

 

    Přijat/a k základnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019
 3  5  7  9
 10  12  15  17
 18  20  21  23
 25  26  27  28

 

Dalším krokem přijímacího řízení je uzavření smlouvy o vzdělávání. Za účelem jejího podpisu budeme v následujících dnech kontaktovat zákonné zástupce přijatých dětí s návrhem termínu schůzky. Znění smlouvy zašleme předem emailem. Poslední termín pro podpis smlouvy je 11. 5. 2018. Po tomto datu může být místo postoupeno dalšímu zájemci.

 

Ve Škvorci, dne 18. 4. 2018
Mgr. Martin Šnajdr
ředitel školy