Najdete nás

ZŠ Purkrabka - privat

KLUB RODIČŮ PŘI ZŠ PURKRABKA

Zástupci tříd pro školní rok 2020/2021

1. třída: ???

2. třída: Jitka Andrlíková, Jana Pexová

3. třída: Irena Gálová, Kristina Tůmová

4. třída: Petr Bambas

5. třída: ???

 

PODSTATA

Založením Klubu rodičů na podzim 2014 škola vytvořila „oficiální“ prostor pro aktivity rodičů dětí navštěvujících ZŠ Purkrabka. Jedná se o činnost prospěšnou pro rozvoj společenského života kolem školy i jejího zázemí, což je v konečném důsledku pozitivní i pro dotváření přátelského a příjemného prostředí pro vzdělávání našich dětí.

 

CÍLE

 • Obohatit se navzájem společnými aktivitami (nápadům se meze nekladou :-).
 • Podpořit organizaci slavností během roku ve spolupráci se školou.
 • Podpořit ostatní dobrovolnické aktivity pro školu (dle chuti, síly, času a energie každého člena).

 

ČLENSTVÍ

 • Pro členy Klubu rodičů není žádná aktivita povinná, vše je postaveno na dobrovolnosti.
 • Každý rodič dítěte v ZŠ Purkrabka je automaticky jeho členem (v souladu s tím, že škola původně založená rodiči, předpokládá zájem i účast dalších rodičů na dění ve škole a kolem ní).

 

NÁPLŇ

Jakými aktivitami si my, rodiče dětí ZŠ Purkrabka, Klub naplníme, záleží hlavně na nás samotných :-).
Příklady fungujících aktivit:

 • Rodičovské/tematické večery - každý rodič může pro ostatní v Purkrabce uspořádat zajímavou přednášku svou nebo kamaráda, známého. Je možné pozvat i zajímavého externistu, dovolí – li to finance (tzn. rozumné vstupné, popř. dotace z fondu Klubu rodičů). Tematické večery jsou primárně určené pro rodiče dětí ze ZŠ Purkrabka, ale mohou být i veřejné.
 • Tvořivé večery/dílničky - setkání maminek u ručních prací pro výzdobu Purkrabky, pro jarmarky, pro radost…
 • Komunitní akce propojující školu a obec, například - Jarmark ve Škvorci, Drakiáda, Dýňová slavnost, atd.
 • Sbor rodičů ZŠ Purkrabka – příprava na hudební doprovod při slavnostech školy.
 • Dobrovolná pomoc při slavnostech a jarmarcích - organizační zajištění, občerstvení, obsluha stánků, dílničky, úklid…
 • Dobrovolná pomoc škole - např. brigáda na zahradě
 • Materiální a finanční pomoc škole - prodej výrobků vyrobených při společných dílnách (výtěžky z jarmarků), dobrovolné finanční i materiální dary apod.

 

ORGANIZACE

Klub má své volené zástupce, kteří komunikují v případě potřeby se zástupci školy a s ostatními rodiči - členy Klubu:

 

KLUBOVÍ ZÁSTUPCI TŘÍD

 • Každá třída má své/ho zástupce, kteří/rý se podílí na koordinaci aktivit Klubu rodičů s ostatními zástupci tříd a zprostředkovává komunikaci mezi těmito nejaktivnějšími členy KR a ostatními rodiči.
 • Klub rodičů společně koordinuje několik zástupců, kteří tvoří tzv. radu Klubu rodičů (1. – 5. třída, z každé třídy 1-4)
 • Zástupce třídy je dobrovolníkem, kterého baví komunikovat s ostatními rodiči, informovat o konaných akcích a spolupracovat na koordinaci celoroční činnosti Klubu rodičů.
 • Zástupce pro novou první třídu pomáhá hledat vedení školy za podpory ostatních zástupců. Nejpozději na konci září mají všechny třídy své klubové zástupce.
 • Rodiče nahlašují své nápady na aktivitu zvolenému zástupci třídy nebo na emailovou adresu Klubu rodičů.
 • Princip „minimálně jeden zástupce z každé třídy“ zajišťuje kontinuitu činnosti Klubu rodičů i po odchodu žáků posledního ročníku naší základní školy na další stupeň vzdělávání.
 • Pravidelně 1 x za měsíc se rada Klubu schází se zástupcem vedení školy na tzv. Čaj s Klubem rodičů.

FINANCOVÁNÍ

 1. Výtěžek z jarmarků
  1/5 z tržeb z jarmarku (za občerstvení a z „desátku“ za stánky) připadá do fondu Klubu rodičů. Většina tržeb z jarmarků jde tedy přímo na školu a děti.
 2. Vstupné. U menších akcí je dobrovolné, na ostatních událostech jako jsou přednášky, semináře, kurzy apod. si účastníci hradí odpovídající vstupné, sleva na něm může být podpořená samotným lektorem nebo dotací z fondu Klubu rodičů.

Zdroje se schází v tzv. Fondu klubu rodičů, o který pečuje pokladník, v současnosti je to Irena Ondrušová (maminka z 3. třídy).

Klub funguje stejně jako škola na principu otevřené komunikace, sdílení, přátelské atmosféry, týmové spolupráce…

 

KONTAKT

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Z této emailové adresy posíláme pozvánky na akce Klubu, výzvy a prosby o pomoc s organizací těchto akcí nebo slavností školy, pro jejichž zvládnutí je potřeba zapojení rodičů. Těšíme se i na vaše nápady na další akce Klubu rodičů.