Najdete nás

ZŠ Purkrabka - privat

Naši lidé

spolecne foto

 

VEDENÍ ŠKOLY

Ředitel školy

martin snajdr

Ředitel školy

Mgr. Martin Šnajdr - Více jak jedno desetiletí jsem se pokoušel přispívat k nápravě věcí lidských působením za katedrou školy základní, střední i vysoké. Výzvu, že bych mohl ve svých pokusech pokračovat také z pozice řídícího učitele, jsem přijal.
Principy pedagogické a filosofické, na kterých vyrostla krásná květina jménem Purkrabka, jsou i mými principy. Pracuji na tom, abych je spolu se všemi lidmi ve škole zaléval, zušlechťoval, ať kvetou, rozvíjejí své formy a žijí.
U nás se nebojíme ptát, přemýšlet a vzkvétat, protože je tu bezpečí a klid. A tak se můžeme s radostí učit poznávat svět, učit se jednat svobodně a odpovědně, učit se žít společně s druhými a přitom se učit být sami sebou.
Jsme škola, kde je dovoleno, co je skutečně potřeba, co má smysl. Snažíme se řídit tím, co je v pokladnici lidské zkušenosti osvědčené, moudré a pravdivé. Snažíme se přispívat k rozvoji toho lepšího v každém z nás, dítěti i dospělém.
Purkrabka má takovouto duši. Není špatné být toho součástí.
vladimira burianova

Zástupkyně ředitele

Ing. Vladimíra Burianová - Jako dítě jsem snila o tom, že se stanu herečkou, pak učitelkou… Najednou jsem přestávala snít (stala jsem se dospělou) a pod tlakem doby jsem se rozhodla pro „praktičtější“ studium ekonomie… Sama k sobě jsem se začala vracet po narození dětí, kdy se z nánosu toho, co po mně chtějí ostatní nebo vnější okolnosti, začalo vynořovat ono pradávné „co chci já“… Stala jsem se součástí zakladatelské skupiny rodičů a od 2012 je můj život bohatší o bytost jménem Purkrabka… Je mi ctí, že jsem byla u jejího zrození i u prvních krůčků… Jsem vděčná za veškerá setkání i lekce skrze její vývoj… Naplňuje mě pohled na veselé děti objevující svobodně zákonitosti tohoto světa, navíc v krásném prostředí „s duší“, raduji se z rozkvétajícího školního týmu. Čím je Purkrabka vyzrálejší tím je mi bližší – tím víc totiž pro mě stojí na důležitých hodnotách, které máme společné – láska, vztahy, svoboda, rodina, respekt, smysluplnost…
Ráda zpívám, tančím, muzicíruji, chodím do přírody. Miluji svou rodinu, čokoládu, kávu, bramboráky a dobré víno. Ráda trávím čas se svými dětmi, s manželem, přáteli nebo naopak úplně sama ve svém rozjímání… Jsem založením optimista, každý den je pro mě příležitostí k prožití naplnění a radosti… Jsem vděčná za to, že Purkrabka je místem, kde radost z bytí ve škole mohou prožívat všechny děti

Vedoucí družiny, ...

petra zvolska

Vedoucí školní družiny, výchovná poradkyně

Petra Zvolská -
 

 

PEDAGOGICKÝ TÝM

Třídní učitelka 2. třídy

dita frysova

Třídní učitelka 2. třídy

Mgr. Dita Fryšová
Kde jsem působila v předchozích letech?

V předchozích letech jsem učila v lesní škole V mechu a kapradí a v soukromé škole Heuréce. Na obou místech jsem provázela skupinu dětí od první do čtvrté třídy. Respekt k dítěti, radost z objevování, kladení si otázek, vzájemná důvěra a otevřenost patřily k hlavním hodnotám škol. Byla to pro mě velká zkušenost a směla jsem poznat mnoho zajímavých a inspirativních lidí.
Čím mě oslovila Purkrabka?
Purkrabka mě velmi nadchla svým krásným prostředím, přátelskou atmosférou a touhou všech tvořit pro děti bezpečné místo. Líbí se mi, jak je školní rok provázen slavnostmi, je živý, dynamický a zároveň běží v řádu. Jako velkou hodnotu vnímám vedení dětí k vědomí vlastní důstojnosti a k laskavému jednání s druhými.
Purkrabka je pro mě právě tím místem, kde se můžeme těšit z přítomného okamžiku a bezpečně poznávat svět kolem nás.

Třídní učitelka 3. třídy

radka zavadilova

Třídní učitelka 3. třídy

Mgr. Radka Zavadilová - Vystudovala jsem obor učitelství a vychovatelství ve speciálním školství na Pedagogické fakultě UK. Po absolutoriu jsem rok pracovala v Domě dětí a mládeže. Po osmileté mateřské dovolené jsem 17 let učila děti se zrakovým handicapem jako elementaristka. Nejen studium mého oboru na VŠ, ale i praxe práce s dětmi, které na startu do života dostaly do vínku něco, co si ponesou celý svůj život, ovlivnilo můj pohled na běh života. Bylo pro mne obohacující, mohla-li jsem být svědkem a pomocníkem, při objevování zákonitostí světa, který mé žáky obklopoval. Ráda jsem sledovala pokroky v jejich myšlení i chování a k jejich růstu jsem přihlížela s obdivem. Uvědomovala jsem si, že alternativní způsob vzdělávání je pro děti přínosem. S úžasem jsem pozorovala, jak se v nich probouzí to dobré a lepší. Zároveň jsem si ověřovala, že pedagogické postupy, které jsem se naučila na VŠ, jsou pro děti také dobrou cestou. Díky studiu činnostního učení a jeho používání v mé každodenní praxi si uvědomuji, že "zlatá střední cesta" je mojí volbou. Má víra v to, že ze všeho je lepší vzít si to dobré a na tom stavět, se mi potvrzuje. Purkrabka mne oslovila svou rodinnou atmosférou, milým prostředím a svojí filosofií. Proto doufám, že společně s dětmi vytvoříme takové klima, kde bude radost pracovat.

Třídní učitelka 4. třídy

alzbeta hrncirova

Třídní učitelka 4. třídy

Mgr. Alžběta Hrnčířová
Jaké zkušenosti a vzdělání Vás dovedly do Purkrabky?

Potkávala jsem lidi, které oslovila Purkrabka, domácí škola, Plaváček a alternativní pedagogika. Prostory, kde se setkávají a prolínají lidé podobného smýšlení a přístupu k životu. Vystudovala jsem obor učitelství biologie a chemie. Osud tomu chtěl, že jsem tyto předměty nikdy nevyučovala a věnovala jsem se výuce společenského tance jak pro děti, tak pro dospělé. S prvním dítětem jsem objevila Baby club Plaváček a díky němu jsem se jako pedagog posunula. Osm let jsem pracovala s dětmi a rodiči zejména ve vodě, ale i na suchu. Moje tři děti a Plaváček mě ještě více přiblížily k tzv. alternativní pedagogice. Jako rodič jsem navštěvovala waldorfský seminář pro předškolní vzdělávání. Nejsem vyhraněná pro tento typ vzdělávání a inspirují mne i další pedagogické směry. Když měl jít prostřední syn do školy, rozhodla jsem se pro domácí vzdělávání pro obě své starší děti. Bylo to krásné období, které mě přiblížilo ještě o krok blíž k Purkrabce.
Čím Vás Purkrabka oslovila?
Než šla moje první dcera do waldorfské školky, zapojili jsme se s manželem do projektu, který měl otevřít další waldorfskou základní školu v Praze. Školu jsme formálně založili, ale z mnoha důvodů jsme projekt nedokončili. Ti praví lidé, v pravý čas a na pravém místě se sešli o pár let později a založili Purkrabku. Místo, které splňuje mé nároky na vzdělávání. Purkrabka je živá, dynamická, autentická. Ačkoli nejsem jejím žákem, ale učitelem, přesto mne od první chvíle učí. A tak to má ve správné škole být.
 

Třídní učitel 5. třídy

jachym gondas

Třídní učitel 5. třídy

Mgr. Jáchym Gondáš - Co v lidském životě stojí za zmínku? Co z hromady minulosti může posloužit jako stručný „medailon“, který by mohl člověka ve zkratce představit a přiblížit druhým? Obvykle se pro takové účely používá přehled studií a doposud vykonávaných zaměstnání. Nemám ale pocit, že by to v mém případě bylo to nejpodstatnější. Proto to zkusím jinak… V osmi letech jsem se s rodiči a sestrou přestěhoval z východního Slovenska do Prahy. Udivila mě tehdy u mých nových kamarádů jejich tichost, spořádanost a skoupost na dotek. Nikdy jsem si docela na zdejší poklidný temperament nenavykl. Jako dítě jsem se nejvíc bál samoty. Dnes jsme přátelé. První slovo mojí dcery bylo „tata“ (znamenalo to kaká). První slovo mého syna bylo „fiala“. Můj nejčastěji se opakující sen je velká knihovna s krásnou encyklopedií vázanou v zelené kůži. Když křičí káně, rozumím mu. Svět mě uvádí do úžasu. Stále vyhledávám lidi, kteří jsou na tom stejně. Proto mám rád děti. Proto jsem učitel. Proto jsem se rozhodl stát se součástí Purkrabky.

Třídní učitelka 1. třídy

magdalena sejkova

Třídní učitelka 1. třídy

Mgr. Magdalena Sejková
K čemu byste chtěla dovést děti za pět let?

Ráda bych děti dovedla k vědomí vlastní důstojnosti a hodnoty, laskavému jednání se sebou samým i s druhými, zodpovědnosti za svá rozhodování a jednání, respektu k vlastním potřebám a potřebám druhých, radosti z poznávání a dovednosti překonávat překážky. Ráda bych spolu s dětmi vytvořila třídu jako společenství, z něhož mohou čerpat – oporu, povzbuzení, ocenění, přijetí – a do kterého také budou chtít přispívat.
Jaké pedagogické metody a organizační formy využíváte?
Vycházím z konstruktivistické pedagogiky, která nepředkládá hotové výsledky, ale vytváří dětem prostor pro objevování, porovnávání, zobecňování, dále z humanistického přístupu orientovaného na žáka (nikoli na učivo), ze zážitkové pedagogiky, která staví vzdělávací a výchovné procesy především na vlastním prožitku a činnostního učení, kdy žák není pasivním příjemcem informací, ale využívá vlastní iniciativu, pracuje, přemýšlí a tvoří. Využívám principy projektové výuky, která propojuje teoretické poznatky z různý oblastí s praxí, během níž žáci tvoří a experimentují, a dále např. kritické myšlení založeného na zkoumání témat nebo problémů s otevřenou a nezaujatou myslí. Pokud jde o organizační formy, využívám individuální práci, práci ve skupinách či kolektivní a komunitní kruh. Slovní hodnocení žáků považuji za komplexně pojatou zpětnou vazbu, která odráží individuální pokrok v procesu učení, poznávání a osobním rozvoji dítěte.
 

Asistentka pedagoga, ...

lucie behava

Asistentka pedagoga, družinářka

Lucie Běhavá - Proč já a Purkrabka?

Nechávám se vést životem ... Jsem tu a učím se.

Těší mne být v tomto krásném prostředí. Je pro mne naplňující doprovázet děti takovým způsobem, kde je na prvním místě srdce. Velmi mne obohacuje tým kolegů, s kterými se navzájem inspirujeme. Purkrabka je prostor, kde můžeme být všichni sami sebou a navzájem se od sebe v lásce učit. Děkuji za tuto příležitost ...
marketa suchankova

Družinářka

Markéta Suchánková, DiS. -

Družinářka, ...

rita vavrdova

Družinářka, asistentka vedení

Rita Vavrdová -
 

Lektorka angličtiny

sylva marikova

Lektorka angličtiny

Mgr. Sylva Maříková - Od mládí mě přitahovala práce s dětmi. Už jako neplnoletá jsem pomáhala v různých dětských kroužcích a účastnila se jako praktikantka, později jako vedoucí, letních táborů. To vše mě motivovalo ke studiu na pedagogické fakultě. Téměř celý život se této práci věnuji a stále mě baví předávat nejen jazykové znalosti, ale také životní zkušenosti. Děti totiž dokáží bezprostředně ocenit práci, jsou velmi vnímavé a citlivé. Učila jsem na několika typech škol – základní, střední, jazykové. Vždy mi vadil stres, chaos velkých škol a zkoušení před tabulí. Byl to jeden z důvodů, proč jsem si založila vlastní jazykovou školu, která by dětem i dospělým přinášela nejen vzdělání, ale i radost a pohodu v malých skupinkách s příjemným učitelem. Škola, kde se nikdo nemusí bát požádat o radu či vysvětlení. Obdobu jsem našla v Purkrabce. Purkrabka, to je jedna velká rodina, kde si všichni pomáhají, a žádný jednotlivec nikomu není lhostejný. Je radost v této škole učit.

Lektorka angličtiny

katerina marikova

Lektorka angličtiny

Mgr. Kateřina Maříková - S angličtinou jsem začínala jako malé dítě a provází mě celým životem. Jazyky mě vždycky bavily a nikdy jsem je nebrala jako učení, ale spíš potěšení. Vím, jak důležité je najít si k jazyku dobrý vztah. Učit jsem chtěla vždycky, nikdy jsem nepřemýšlela dát se jinou cestou.
Práce s dětmi je pro mě radost. Děti mě učí být ve své práci stále lepší, snažím vymýšlet nové aktivity a vzbudit v nich hezký vztah k jazyku. Jsem ráda, když děti práce na hodinách baví.
Práce v Purkrabce pro mě byla novou výzvou. I když děti učím dlouho, s alternativním způsobem vzdělávání jsem zkušenost neměla. Postupem času jsem ale zjistila, že filosofie Purkrabky se v mnohém shoduje s filosofií naší jazykové školy. Chci, aby radost z odvedené práce měly nejen děti, ale i já. Je fajn, když víte, že se děti můžou učit bez stresu, velmi si cením přátelského vztahu jak s dětmi, tak s kolegy.
Jsem ráda, že můžu být součástí školy, kam děti chodí rády a učí se znalostem s chutí a zájmem.

Speciální pedagožka

dana mikova

Speciální pedagožka

PhDr. Dana Míková - Dětský sen se jí splnil v roce 1986, kdy nastoupila do základní školy v jedné šumavské obci. Po 20 letech přijala na téže škole výzvu a stala se zástupkyní ředitele. V té době se nejvíce bála okamžiku, že nebude mít svou vysněnou třídní rodinu. Brzy ale pochopila, že místo 25 dětí jich má přes 200. Díky nasbíraným zkušenostem, za které vděčí nejen dětem, ale i rodičům, pochopila, že i 200 dětí je pro ni málo. To už bylo v době, kdy působila na pražských školách. Odcházela se smutkem v duši od 27 prvňáčků, ale s nadějí a snem, že se její cesta ze zkostnatělého a nerespektujícího světa škol bude ubírat směrem ke vzdělávání pedagogů. Toho času již externě spolupracovala se dvěma vysokými školami a lektorovala kurzy pro pedagogy. Do cesty ji vstoupila Purkrabka. S radostí přijala spolupráci nejen z důvodu pohodového a respektujícího klimatu a krásného prostředí, ale také z důvodu spojení s realitou a nadějí, že na svých přednáškách může dokazovat, že skvělé školy již jsou.
Motto: Největší radost, největší potěšení je cítit se potřebným svým blízkým.
 

Správce IT

frantisek ryba

Správce IT

František Ryba - V oboru IT působím svého prvního zaměstnání. Byla to vlastně klika, že jsem se vrátil z vojny v době, kdy se akorát v porevoluční době hledali vhodní kandidáti pro budoucí práci s nově zaváděnými počítači. Los padl na mně na nováčka. Hodili rybičku do vody a prý plav si! Díky tomu mi tím začalo netušené životní dobrodružství, kdy jsem se, ač po studiích, zase znovu a znovu učil a školil, abych vůbec mohl v IT začít - programovat, stavět počítače, administrovat sítě,.. dobrodružství, které stále nebere konce, ale rozrůstá se o další současné IT obory.
Když se zakládala ZŠ Purkrabka, cítil jsem velikou zodpovědnost a potřebu být u toho nejen jako jerden z rodičů zakladatelů, ale i jako IT specialista. Díky vzájmné shodě jsme brzy začali budovat i elektronickou tvář této nevšední školy. Dnes se již zapojuje spolu se mnou čím dál více kolegů do různé správy, čehož si velmi vážím.
Třešinkou na pomyslném dortu je v Purkrabce možnost předávat nabyté znalosti žákům pátého ročníku při hodinách ICT. Jejich přístup, zvídavost a zájem o obor je velice inspirující.
 

 

PROVOZ A ADMINISTRATIVA

Vedoucí provozu ...

misa rybova

Vedoucí provozu a administrativy, účetní

Míša Rybová - Být součástí Purkrabky pro mne znamená mnohem více než jen "někde pracovat", je to vlastně splněný sen, kdy jsme s týmem báječných lidí dokázali vybudovat pro naše i další děti místo, kde vzdělávání je zároveň radostí a kde dětem nikdo nevezme jejich počáteční nadšení se učit a jejich zvídavost a znalosti jsou v nich rozvíjeny bez nezdravého nátlaku. Mimo to věřím, že otisk tohoto prostředí a vzory jejich pedagogů je budou velmi pozitivně ovlivňovat jak na druhém stupni, tak po jejich celý další život. Zároveň jsem moc ráda za tým kolegů, který ve škole působí, pracovat s nimi je pro mne potěšením.

Asistentka vedení školy

marketa bertova

Asistentka vedení školy

Markéta Bertová - S Purkrabkou jsem se seznámila již v době jejího zakládání a s předškolní dcerou jsme rády navštěvovaly všechny akce, kam jsme byly pozvány. Za 2 roky mohla Majdalenka nastoupit do školy jako žačka. Tím jsme do Purkrabky a jejího života vstoupili celá rodina aktivně.
Mám vystudované gymnázium a 10 let praxe v bankovnictví, ale vlivem životních situací a překážek jsem po narození syna své priority přehodnotila, zvolnila "kariérní" tempo a uvědomila si, že chci být svým dětem a rodině co nejvíce na blízku. Proto práce v Purkrabce je ideálním splněním mých nových snů a priorit.
Na Purkrabce mě nejvíce těší přátelské prostředí, kde dochází k nádhernému prolínání s kolegy, kamarády a dětmi v krásných barokních budovách, kde se mohu podílet a realizovat na vzhledu a chodu školy.

Výdej jídla

hana krobova

Výdej jídla

Ing. Hana Krobová -