Najdete nás

ZŠ Purkrabka - privat

Přijímání dětí do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ se pro všechny zájemce o naší školu budou konat od října 2020 vždy první středu v měsíci od 9 hod. Uvidíte, jak ve škole žijeme a pracujeme. Dozvíte se mimo jiné, co a proč je pro nás důležité. Rádi zodpovíme Vaše dotazy.

 

PŘIHLÁŠKA 

Před podáním přihlášky doporučujeme seznámit se s koncepcí a reálným životem školy. Doporučujeme zvážit, zda se Vaše hodnoty a očekávání ve výchově a vzdělávání shodují s nabídkou Purkrabky.

Pokud se domníváte, že Purkrabka je pro Vaše dítě a Vaši rodinu tou správnou volbou, vyplňte prosím přihlášku k zápisu (viz dokumenty ke stažení) a zašlete ji poštou (ZŠ Purkrabka, Smiřických 2, 250 83 Škvorec) nebo na emailovou adresu ředitele školy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (naskenovanou přihlášku s podpisem). Přiložte prosím ideálně fotografii celé rodiny.

Uzávěrka pro přijímání přihlášek do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 je 31. 3. 2021. (Rohodující je datum doručení.)

 

DOTAZNÍK PRO RODIČE

Před zápisy zašleme rodičům přihlášených dětí dotazník, který slouží jako podklad pro osobní pohovor. Otázky v dotazníku zjišťují motivaci rodičů pro umístění dítěte do ZŠ Purkrabka, priority a hodnoty rodiny v oblasti vzdělávání a výchovy, zkušenosti s předškolním vzděláváním, pohled rodičů na školní zralost dítěte apod.

 

ZÁPISY

Standardní termíny zápisů jsou čtvrtek odpoledne 22.4., a pátek 23.4. po celý den. (Náhradní termín: úterý 27.4, odpoledne.) Pro domluvení konkrétního termínu Vás budeme kontaktovat nejpozději v úterý 20. 4.

Celková připravenost dětí na školní docházku je důležitá především pro samotné děti; je podmínkou zdárného učení a rozvoje. Posuzování zralosti proto věnujeme velkou pozornost. Zápisy probíhají asi hodinu ve skupině 5-6 dětí formou hry zarámované do pohádkového příběhu, kdy se jeden pedagog věnuje nejvýše dvěma dětem. Posuzování je komplexní a týká se všech stránek osobnosti, vedle intelektuální, motorické a tělesné zralosti je neméně důležitá zralost sociální a emocionální.

Na zápis není třeba děti nijak "připravovat". Radostné a přirozeně podnětné rodinné prostředí je nejlepší "přípravkou" na školu.

 

POHOVORY S RODIČI

Paralelně k zápisům dětí probíhají pohovory rodičů se zástupci školy. Tématem hovorů je ujasňování si vzájemných očekávání, jaké mají rodiče od školy a škola od rodičů pro uvažovaných pět let spolupráce rodiny a školy. Jako podklad může sloužit předem vyplněný dotazník.

 

K zápisům potřebujeme:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • originál přihlášky, pokud jste přihlášku posílali emailem
  • přezůvky pro děti

 

KE KRITÉRIÍM PŘIJÍMÁNÍ

Při rozhodování o přijetí přihlížíme zejména k věku a školní zralosti dítěte, zda má dítě ve škole sourozence a dále k tomu, jaká očekávání mají rodiče dítěte od vzdělávání v ZŠ Purkrabka. Kritéria posuzujeme souhrnně s ohledem na kapacitní možnosti školy a s ohledem na vytvoření vyvážené a harmonické skupiny dětí.

 

VÝSLEDKY ZÁPISU

Výsledky přijímacího řízení budou známy nejpozději 10. 5. 2021 a zveřejněny na našem webu (zveřejněna budou při zápisu přiřazená čísla přijatých uchazečů). Nepřijaté uchazeče budeme informovat dopisem, který bude odeslán nejpozději 21. 5. 2021.

 

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ                                                

Konečným krokem celého procesu u přijatých dětí je podepsání Smlouvy o poskytování vzdělávání. Termíny podepsání smlouvy budou dohodnuty individuálně.

 

SEZNAMOVACÍ DÍLNY PRO TŘÍDU BUDOUCÍCH PRVŇÁKŮ

Dílničky s budoucími prvňáčky se uskuteční v červnu.. Termín upřesníme po uzavřenení zápisů.