Najdete nás

ZŠ Purkrabka - privat

Přijímání dětí do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ se pro zájemce o naší školu konají v průběhu školního roku od října do května vždy první středu v měsíci zpravidla od 9 hod - info ke konkrétnímu datu naleznete také v aktualních zprávách na úvodní stránce webu nebo též v záložce AKTUALITY. Uvidíte, jak ve škole žijeme a pracujeme. Dozvíte se mimo jiné, co a proč je pro nás důležité. Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy.

 

PEDAGOG BUDOUCÍ 1. TŘÍDY

1. třídu povede od 1. září 2021 paní učitelka Radka Zavadilová poté, co se na konci tohoto školního roku rozloučí se svými páťáky. Bude to již čtvrtá třída absolventů Pukrabky.

 

PŘIHLÁŠKA 

Je nám líto, že nejsme každoročně schopni uspokojit všechny zájemce o vzdělávání v naší škole. Poptávka po místech ve škole mírně převyšuje naše kapacitní možnosti. Před podáním přihlášky proto doporučujeme seznámit se s reálným životem školy, s pedagogy a vedením školy, kteří školu společně tvoří. Doporučujeme zvážit, jak hodnoty a očekávání ve výchově a vzdělávání Vaší rodiny rezonují s naším pojetím v Purkrabce.

Pokud se domníváte, že Purkrabka je pro Vaši rodinu tou správnou volbou, vyplňte prosím přihlášku k zápisu (viz dokumenty ke stažení) a zašlete ji poštou na adresu ZŠ Purkrabka, Smiřických 2, 250 83 Škvorec nebo na e-mailovou adresu ředitele školy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (naskenovanou přihlášku s podpisem). Přiložte prosím k přihlášce také fotografii celé rodiny. Děkujeme.

Uzávěrka pro přijímání přihlášek do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 je 31. 3. 2021. (Rozhodující je datum doručení.)

 

DOTAZNÍK PRO RODIČE

V předstihu před konáním zápisů (cca 10 dnů) zašleme rodičům přihlášených dětí e-mailem dotazník, který může sloužit jako podklad pro osobní pohovor. Otázky v dotazníku zjišťují motivaci rodičů pro umístění dítěte do ZŠ Purkrabka, priority a hodnoty rodiny v oblasti vzdělávání a výchovy, zkušenosti s předškolním vzděláváním, pohled rodičů na školní zralost dítěte apod.

 

ZÁPISY 2021

Standardní termíny zápisů jsou čtvrtek odpoledne 22.4., a pátek 23.4. po celý den. (Náhradní termín: úterý 27.4, odpoledne.) Pro domluvení konkrétního termínu Vás budeme kontaktovat nejpozději v úterý 20. 4.

Celková připravenost dětí na školní docházku je důležitá především pro samotné děti; je podmínkou zdárného učení a rozvoje. Posuzování zralosti proto věnujeme velkou pozornost. Zápisy v pro nás standardní podobě probíhají asi hodinu ve skupině 5-6 dětí formou hry zarámované do pohádkového příběhu, kdy se jeden pedagog věnuje nejvýše dvěma dětem. Posuzování je komplexní a týká se všech stránek osobnosti, vedle intelektuální, motorické a tělesné zralosti je neméně důležitá také zralost sociální a emocionální.

Na zápis není třeba děti zvlášť připravovat. Radostné a přirozeně podnětné prostředí rodiny a školky, které vede dítě laskavě a hravě v atmosféře přijetí k samostatnosti a k základním dovednostem předškoláka, je nejlepší "přípravkou" na školu.

 

POHOVORY S RODIČI

Paralelně k zápisům dětí probíhají pohovory rodičů se zástupci školy. Tématem hovorů je ujasňování si vzájemných očekávání, jaké mají rodiče od školy a škola od rodičů pro uvažovaných pět let spolupráce rodiny a školy. Jako podklad může sloužit předem vyplněný dotazník.

 

K zápisům potřebujeme:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • originál přihlášky, pokud jste přihlášku posílali e-mailem
  • přezůvky pro děti

 

KE KRITÉRIÍM PŘIJÍMÁNÍ

Při rozhodování o přijetí přihlížíme zejména k věku a školní zralosti dítěte, zda má dítě ve škole sourozence a dále k tomu, jaká očekávání mají rodiče dítěte od vzdělávání v ZŠ Purkrabka. Kritéria posuzujeme souhrnně s ohledem na kapacitní možnosti školy a s ohledem na vytvoření vyvážené a harmonické skupiny 14-16 dětí.

Kritériem není místo bydliště ani termín odevzdání přihlášky.

 

VÝSLEDKY ZÁPISU

Výsledky přijímacího řízení budou známy nejpozději 10. 5. 2021 a zveřejněny na našem webu (zveřejněna budou při zápisu přiřazená čísla přijatých uchazečů). Nepřijaté uchazeče budeme informovat dopisem, který bude odeslán nejpozději 21. 5. 2021.

 

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ, ŠKOLNÉ

Konečným krokem celého procesu u přijatých dětí je podepsání Smlouvy o poskytování vzdělávání. Termíny podepsání Smlouvy budou dohodnuty individuálně. Celkové poplatky za vzdělávání podle Smlouvy, tj. roční školné garantující místo ve škole a pomůckovné, činí pro školní rok 2020/2021 73.800,- Kč pro 1. dítě z rodiny v Purkrabce. Pro sourozence činí roční školné a pomůckovné 65.400,- Kč. Školné je možné hradit ve splátkách.

 

SEZNAMOVACÍ DÍLNY PRO TŘÍDU BUDOUCÍCH PRVŇÁKŮ

Dílničky pod vedení paní učitelky Radky Zavadilové se uskuteční v první polovině června v odpoledních hodinách. Termín upřesníme po uzavření zápisů.