Najdete nás

ZŠ Purkrabka - privat

Školská rada

Při Základní škole Purkrabka byla dne 25.11.2013 zřízena ředitelem školy školská rada, která je tříčlenná (jeden zástupce za zřizovatele jmenovaný ředitelem školy, druhý zástupce z řad pedagogů volený pedagogickými pracovníky a třetí zástupce z řad zákonných zástupců nezletilých žáků volený z řad rodičů). Funkční období školské rady je tříleté.

 

Zvolení členové školské rady

 

Zástupce za zřizovatele - Ing. Libuše Roztočilová

Zástupce z řad pedagogů - Mgr. Magdalena Sejková

Zástupce z řad zákonných zástupců nezletilých žáků - Mgr. Jan Udatný

 


Dokumenty:
Vyhlášení voleb do školské rady
Zřizovací listina školské rady
Volební řád do školské rady