Najdete nás

ZŠ Purkrabka - privat

Školská rada

Při Základní škole Purkrabka byla dne 25.11.2013 zřízena ředitelem školy školská rada, která je tříčlenná (jeden zástupce za zřizovatele jmenovaný ředitelem školy, druhý zástupce z řad pedagogů volený pedagogickými pracovníky a třetí zástupce z řad zákonných zástupců nezletilých žáků volený z řad rodičů). Funkční období členů školské rady je tříleté.

 

Členové školské rady

 

Zástupce za zřizovatele - Jiří Grohmann

Zástupce z řad pedagogů - Mgr. Radka Zavadilová

Zástupce z řad zákonných zástupců nezletilých žáků - Mgr. Stanislav Hrnčíř

 


Dokumenty:
Zřizovací listina školské rady