Najdete nás

ZŠ Purkrabka - privat

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - 11. března 2020 od 9:00

  Vážným zájemcům o přijetí do Základní školy Purkrabka doporučujeme navštívit den otevřených dveří ve středu 11. 3. 2020 od 9 hod., kde se budete moci seznámit s principy školy a pedagogickou koncepcí, s naším týmem a dětmi, s organizací výuky a dalších aktivit školy a v neposlední řadě také s průběhem zápisu. Bude možné shlédnout výuku. Pro podrobnější informace o průběhu dne otevřených dveří sledujte v aktuálním období naše webové stránky. Pokud by se vám termín DOD nehodil, kontaktujte vedení školy a domluvíme jiný termín návštěvy naší školy.

PŘIHLÁŠKA K ZÁPISU

  Přihlášku dítěte k zápisu najdete v dokumentech ke stažení. Vyplnění a zaslání přihlášky je podmínkou pro zařazení do přijímacího řízení a slouží jako podklad pro pozvání k zápisu. Přihlášku je nutné podat nejpozději do 31. 3. 2020 (rozhodující je datum doručení), a to buď poštou na adresu ZŠ Purkrabka, Smiřických 2, 250 83 Škvorec; osobně do poštovní schránky ZŠ Purkrabka nebo na emailovou adresu ředitele školy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (naskenovanou přihlášku s podpisem). K přihlášce přiložte prosím fotografii rodiny.

VZDĚLÁVÁNÍ NA PĚT LET

  Vzhledem k velkému počtu zájemců, které z kapacitních důvodů nemůžeme k naší lítosti každoročně uspokojit, doporučujeme před podáním přihlášky zvážit, zda se koncepce, principy a přístupy naší školy shodují s vaším očekáváním, vašimi hodnotami a postoji ke vzdělávání a vedení dětí. Tvoříme koncepci a pracujeme s dětmi s ohledem na skutečnost, že 1. stupeň základní školy trvá pět let. Dítě v tomto období prochází zásadními vývojovými změnami. Je naším přirozeným očekáváním, že navazujeme spolupráci s rodinou na celých pět let. Je mnoho aspektů v pedagogické práci, které potřebují zrát, potřebují dostatečný čas a prostor. Náš základní postoj vychází z poznatku, že podstatné věci, jako jsou upevnění znalostí a dovedností, osvojení si zdravých postojů a návyků včetně sociálních a emocionálních, schopnost vyrovnávat se s výzvami, vyžadují někdy toleranci, trpělivosti a dlouhodobého společného úsilí.

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

  Zápisy budou probíhat ve čtvrtek 16. 4. (odpoledne) a v pátek 17. 4. 2020 (po celý den). Přihlášené děti rozdělíme do menších skupin 5-6 dětí a pozveme je na stanovenou hodinu. S konkrétním časem zápisu vás budeme kontaktovat nejpozději v pondělí 13. 4. 2020. Během hodinového programu s učiteli bude posouzena školní zralost a připravenost budoucích prvňáčků. 

Na zápis s sebou prosím vezměte:
• rodný list dítěte,
• občanský průkaz zákonného zástupce,
• originál přihlášky, pokud jste zaslali pouze kopii emailem,
• přezůvky pro děti.

  Součástí zápisu jsou individuální (přibližně 15 minutové) rozhovory rodičů se zástupci školy o vzájemných očekáváních a představách ohledně vzdělávání dítěte na prvním stupni základní školy Purkrabka. Pohovory probíhají paralelně k zápisu.

  Náhradní zápis pro děti, které se nemohly neplánovaně zúčastnit žádného z výše uvedených termínů, se uskuteční v úterý 21. 4. 2019 v odpoledních hodinách.

KE KRITÉRIÍM PŘIJÍMÁNÍ

  Při rozhodování o zařazení dítěte do ZŠ Purkrabka vycházíme ze souhrnu kritérií, jejichž cílem je vytvoření vyvážené a harmonické skupiny dětí. Za účelem vytvoření takové skupiny přiměřeně přihlížíme zejména k věku a školní zralosti dítěte, dále k tomu, zda má dítě sourozence v Purkrabce a v neposlední řadě je pro nás například důležité, jaká očekávání mají rodiče od vzdělávání v ZŠ Purkrabka.

VÝSLEDKY ZÁPISU

  Výsledky zveřejníme na webových stránkách školy nejpozději 30. 4. 2020. Nepřijaté uchazeče budeme informovat písemně doporučeným dopisem, který bude odeslán nejpozději 7. 5. 2020.

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ

  Konečným krokem celého procesu u přijatých dětí je podepsání smlouvy o poskytování vzdělávání. Termíny podepsání smlouvy budou dohodnuty individuálně.