Najdete nás

ZŠ Purkrabka - privat

Zápis do 1. třídy

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - 6. února 2019 od 9:00

Vážným zájemcům o přijetí do Základní školy Purkrabka doporučujeme navštívit den otevřených dveří ve středu 6. února 2019, kde se budete moci seznámit s principy školy, filosofickými a pedagogickými východisky a koncepcí, s naším týmem a dětmi, s organizací výuky a dalších aktivit školy a v neposlední řadě také s průběhem zápisu. Také se vám představí pan učitel budoucí první třídy. Bude možné se podívat na ukázkovou vyučovací hodinu v některé ze tříd.

Vzhledem k velkému počtu zájemců, které z kapacitních důvodů nemůžeme k naší lítosti každoročně uspokojit, doporučujeme před podáním přihlášky zvážit, zda se koncepce a přístupy naší školy shodují s vaším očekáváním, hodnotami a postoji ke vzdělávání a vedení dětí.

Pro podrobnější informace o průběhu dne otevřených dveří sledujte, prosím, v aktuálním období naše webové stránky.

PŘIHLÁŠKA K ZÁPISU

Přihlášku dítěte k zápisu najdete v dokumentech ke stažení. Vyplnění a zaslání přihlášky je podmínkou pro zařazení do přijímacího řízení a slouží jako podklad pro pozvání k zápisu. Přihlášku je nutné podat nejpozději do pondělí 25. 3. 2019 (rozhodující je datum doručení), a to buď poštou na adresu ZŠ Purkrabka, Smiřických 2, 250 83 Škvorec; osobně do poštovní schránky ZŠ Purkrabka nebo na emailovou adresu ředitele školy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (naskenovanou přihlášku s podpisem).

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Zápisy budou probíhat ve čtvrtek 4. 4. a v pátek 5. 4. 2019. Přihlášené děti rozdělíme do menších skupin a pozveme je na stanovenou hodinu. S konkrétním časem zápisu vás budeme kontaktovat nejpozději v pátek 29. 3. 2019. Během hodinového programu s učiteli bude posouzena školní zralost a připravenost budoucích prvňáčků.

Na zápis s sebou prosím vezměte:
• rodný list dítěte,
• občanský průkaz zákonného zástupce,
• originál přihlášky, pokud jste zaslali pouze kopii emailem,
• přezůvky pro děti.

Součástí zápisu jsou individuální rozhovory rodičů se zástupci školy o vzájemných očekáváních a představách ohledně vzdělávání dítěte na prvním stupni základní školy Purkrabky. 

Náhradní zápis pro děti, které se nemohly neplánovaně zúčastnit žádného z výše uvedených termínů, se uskuteční v úterý 9. 4. 2019 v odpoledních hodinách.

KE KRITÉRIÍM PŘIJÍMÁNÍ

Při rozhodování o zařazení dítěte do ZŠ Purkrabka vycházíme ze souhrnu kritérií, jejichž cílem je vytvoření vyvážené a harmonické skupiny dětí. Za účelem vytvoření takové skupiny přiměřeně přihlížíme zejména k věku a školní zralosti dítěte, dále k tomu, zda má dítě sourozence v Purkrabce a v neposlední řadě je pro nás například důležité, jaká očekávání mají rodiče od vzdělávání v ZŠ Purkrabka.

VÝSLEDKY ZÁPISU

Výsledky zveřejníme na webových stránkách školy nejpozději v pátek 26. 4. 2019. Nepřijaté uchazeče budeme informovat písemně doporučeným dopisem, který bude odeslán nejpozději v úterý 30. 4. 2019.

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ

Konečným krokem celého procesu u přijatých dětí je podepsání smlouvy o poskytování vzdělávání. Termíny podepsání smlouvy budou dohodnuty individuálně.